Přihláška na 22. ročník závodu veteránů Novobydžovský čtverec - Memoriál E. Junkové

17. a 18. června 2017
  This is a required question

  Soutěžní posádka

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Soutěžní vozidlo

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Startovné

  Jednodenní závod: - vozidlo do roku výroby 1945: 400 Kč (vozidlo), 300 Kč (další členové posádky) - vozidlo od roku výroby 1945: 500 Kč (vozidlo), 300 Kč (další členové posádky) Dvoudenní závod: - vozidlo do roku výroby 1945: 600 Kč (vozidlo), 500 Kč (další členové posádky) - vozidlo od roku výroby 1945: 650 Kč (vozidlo), 500 Kč (další členové posádky) Startovné je splatné na místě. U dvoudenní varianty závodu zahrnuje startovné i ubytování. Počet účastníků je omezen! Přednost mají přihlášky předem.

  Ubytování

  Ubytování pro dvoudenní závod je zajištěno
  This is a required question

  Propozice

  Prezence účastníků závodu bude probíhat 17. června 2017 od 9.00 na Masarykově náměstí v Novém Bydžově. Jednotlivé získané body jsou sečteny a na základě těchto výsledků vyhlášeno pořadí v kategorii moto a v kategorii auto. Při rovnosti bodů pořadí určuje stáří vozidla, při rovnosti věk řidiče a dále los. Strava je jednotná. Dietní a vegetariánské jídlo nemůžeme zajistit. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účasti vozidel nad rok výroby 1958 (nepřijatí zájemci budou vyrozuměni). Zúčastnit se mohou pouze posádky přihlášené do termínu uzávěrky! Uzávěrka přihlášek: 30. 5. 2017. Přihlášení v den závodu +200 Kč. Další informace získáte na tel. 730 141 340, 605 524 900 a na webových stránkách www.bydzovctverec.wz.cz.

  Prohlášení

  Jsem si vědom, že se účastníme výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí, budeme se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla nebudeme po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Jsem si vědom, že sportovní podnik je pořádán za plného provozu na komunikacích a platí zde pravidla silničního provozu.
  This is a required question