Formularz zgłoszeniowy - WOLONTARIAT 22. KINO NA GRANICY 1-6.05.2020
Należy wypełnić formularz zgodnie z prawdą, dokładnie i szczegółowo odpowiadając na każde pytanie.
Na každou otázku musíte odpovědět pravdivě, přesně a podrobně.
Email address *
1. Nazwisko i imię/Příjmení a jméno *
Your answer
2. Ulica/numer domu/numer mieszkania/Adresa ulice/ číslo popisné *
Your answer
3. Kod pocztowy/miejscowość/Směrovací číslo/ město *
Your answer
4. Data urodzenia/miejsce urodzenia/Datum narození/místo narození/ *
Your answer
5. Numer telefonu (wzór: +48795930694)/ telefonní číslo (vzor +420XXXYYYZZZ) *
Your answer
6. Szkoła/Uczelnia/Kierunek/Rok/škola/učiliště/obor/rok *
Your answer
7. Języki obce i poziom (np. czeski B2)/ Jazykové znalosti a úroveň (např. polský B1) *
Your answer
8. Doświadczenie na wolontariacie (określ miejsce oraz zakres obowiązków np. 2017 Kino Na Granicy, dział: biuro organizacyjne)/ Zkušenosti s dobrovolnictvím (popiš kdy, kde a jak např. 2017 Kino na hranici, funkce: propagace v ulicích) *
Your answer
9. Doświadczenie w pracy (określ miejsce oraz zakres obowiązków)/ Zkušenosti ze zaměstnání (popiš kde a jaké dovednosti) *
Your answer
10. Pomoc na kilka tygodni lub dni przed wydarzeniem (napisz w jakich dniach i jakim zakresie)/ Kdy můžeš pomáhat bezprostředně před akcí (v dnech nebo týdnech a jakým způsobem) *
Your answer
11. W jakim dziale chciałabyś/chciałbyś pomagać?/ Na jaké části akce bys chtěl/a pomáhat *
Required
12. Co powoduje, że chciałabyś/chciałbyś wziąć udział w wolontariacie podczas Kina na Granicy (poza możliwością przeżycia przygody życia)?/ Jaký je důvod, že chceš být součástí festivalu Kina na hranici (kromě toho, že zažiješ akci, která ti změní život)? *
Your answer
13. Tylko dla osób realizujących PRAKTYKI ZAWODOWE: Jeśli chcesz odbyć PRAKTYKI na studiach koniecznie PODAJ: Nazwę uczelni/Kierunek/Rok studiów/ Imię i nazwisko opiekuna praktyk /Pouze pro ty, kteří studuji v oborua chtějí praxi: Jestli chceš mít v rámci festivalu praxi Doplň: název instituce/obor/rok/studium/jméno a příjmení vedoucího praxe. *
Your answer
14. S tímhle musíš souhlasit!!!!! Zgłaszający oświadcza, że został poinformowany, iż: A) administratorem jego danych osobowych zebranych w związku z wypełnieniem niniejszego zgłoszenia jest Stowarzyszenie "Kultura na Granicy", Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482573032, REGON: 241025170; B) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonywania niniejszej rekrutacji na wolontariat, jego odbycia oraz dokonania wynikających z niego rozliczeń; C) dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia ogólnego o ochronie danych; D) przysługuje mu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; E) jego dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim ; F) przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa; G) dane osobowe - w przypadki podpisania umowy o wolontariacie - będą przechowywane przez okres obowiązywania tejże umowy,a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem *
15. Potwierdzam znajomość terminu pracy wolontariusza: 30.04 - 7.05.2020 / Potvrzuji své znalosti o termínu dobrovolnické práce: 30.04 - 7.05.2020 *
16. Uwagi i pytania / Nápady a otázky
Your answer
17. Potrzebuję pomocy przy znalezieniu noclegu / Potřebuji pomoc s hledáním ubytování
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy