Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που είχε υποβληθεί σε 2 γραφεία Σχ. Δραστηριοτήτων) 2020-2021
Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και τα είχαν καταθέσει σε δύο (2) Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την παρακάτω φόρμα για την υλοποίηση του Προγράμματός τους μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων υλοποίησης των προγραμμάτων.

1. Συμπληρώστε τα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ των εκπαιδευτικών με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
2. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα στοιχεία με τον αστερίσκο.
3. Στο τέλος πατήστε "Υποβολή"
4. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα θα λάβετε αντίγραφο των απαντήσεών σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συμπληρώσατε παραπάνω, προκειμένου να έχετε κι εσείς ένα αντίγραφο του απολογισμού του Προγράμματος/ των Προγραμμάτων.


Σας ενημερώνουμε πως τα στοιχεία σας χρειάζονται για την επικοινωνία μαζί σας των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας , είναι απολύτως ασφαλή και δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: *
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ *
Ακολουθήστε τα παραδείγματα: 13 ΝΗΠ. Αθηνών ή 13 Δ.Σ. Αθηνών ή DOROTHY SNOT
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Απάντηση να δοθεί μόνο εφόσον θεωρείτε ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα τουλάχιστον με επαρκή προσέγγιση των στόχων με τους /τις μαθητές/τριες. Γράψτε αριθμητικώς (π.χ, 25, όχι ολογράφως)τον συνολικό αριθμό των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμά σας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Απάντηση να δοθεί μόνο εφόσον θεωρείτε ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα τουλάχιστον με επαρκή προσέγγιση των στόχων με τους /τις μαθητές/τριες. Γράψτε αριθμητικώς (π.χ, 3, όχι ολογράφως) τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος (συντονιστής και συνεργάτες)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ *
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
Απάντηση να δοθεί μόνο εφόσον θεωρείτε ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα τουλάχιστον με επαρκή προσέγγιση των στόχων με τους /τις μαθητές/τριες.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Clear selection
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΠΕ
Clear selection
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Clear selection
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Αν ναι, γράψτε τον υπεύθυνο-συντονιστή φορέα και τον τίτλο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου (π.χ. ΚΠΕ Καλαμάτας "Ελιά") ή του Θεματικού Δικτύου της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας (π.χ. Δ/νση Π.Ε. Α΄Αθήνας "Βλέμμα στην πόλη"). Υπενθυμίζεται ότι τα Δίκτυα της Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας είναι: α) ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, β) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, γ) ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
Clear selection
ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 1
ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 2
ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 3
ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 4
ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 5
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΙΘ ΕΚΠ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ
Clear selection
ΤΙΤΛΟΣ/ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ/ΑΝ
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) που υλοποίησε το πρόγραμμα *
Κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει ατομικά τη φόρμα.
Ειδικότητα *
e-mail Εκπαιδευτικού που συμπληρώνει τη φόρμα *
Στην απόφαση έγκρισης της Α΄Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών το πρόγραμμά σας χαρακτηριζόταν ως *
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), Αγωγής Υγείας (Α.Υ.), Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ.)
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) που συνεργάστηκε στο πρόγραμμα
Συμπληρώστε έναν μόνο εκπαιδευτικό - συνεργάτη σε κάθε πλαίσιο. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας "Σε κάθε πρόγραμμα,επιπλέον του εκπαιδευτικού που υλοποιεί το πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργάτες μέχρι και δύο (2) εκπαιδευτικοί.".
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) που συνεργάστηκε στο πρόγραμμα
Συμπληρώστε έναν μόνο εκπαιδευτικό - συνεργάτη σε κάθε πλαίσιο. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας "Σε κάθε πρόγραμμα,επιπλέον του εκπαιδευτικού που υλοποιεί το πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργάτες μέχρι και δύο (2) εκπαιδευτικοί.".
Τάξη/εις και τμήμα/τα που συμμετείχε/αν στο πρόγραμμα
π.χ Α1
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε συμπληρώστε τους λόγους.
Σημαντικές δραστηριότητες που πραγματοποιήσατε
Εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
Γράφετε τον/ους χώρο/ους των εκπαιδευτικών επισκέψεων.
Επικοινωνία της σχολικής τάξης με πρόσωπα
Επίσκεψη σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Σε ποιο ΚΠΕ και τίτλο προγράμματος που παρακολούθησαν οι μαθητές/τριες
Περιγράψτε την ανταπόκριση των μαθητών σας στο πρόγραμμα.
Προαιρετικά μπορείτε να αναφέρετε σχόλια και σκέψεις των μαθητών.
Αναφέρατε υποθέματα, δραστηριότητες, δράσεις που με πρωτοβουλία των μαθητών προστέθηκαν στον αρχικό σχεδιασμό.
Τρόποι παρουσίασης του προγράμματος στη σχολική μονάδα ή στην ευρύτερη κοινότητα
Δράσεις που υπήρξαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
αποστολή επιστολής σε φορέα, άρθρο στον τύπο, αναδάσωση, δημιουργία γεύματος ή πρωινού, παρεμβάσεις στην αυλή, δημιουργία κήπου, δημιουργική γραφή, παιχνίδια στην αυλή κ.ο.κ.
Αν συναντήσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ποιες και πώς τις αντιμετωπίσατε;
Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το έτος 2019-2020
Θέμα, Φορέας διοργάνωσης
Ποιους τομείς από τους παρακάτω θεωρείτε σημαντικούς για την επιμόρφωσή σας στις Σχολικές Δραστηριότητες
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy