Test wstępnie kwalifikujący

Jest to test sprawdzający Twoją wiedzę gramatyczną. Wraz z kolejnymi zadaniami rośnie stopień trudności. NIEZALEŻNIE NA KTÓRYM PYTANIU SIĘ ZATRZYMASZ WYKONAJ ZADANIE NUMER 29.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1. Wybierz odpowiedni rodzajnik określony.

  This is a required question
  This is a required question

  2. Wstaw odpowiednią formę czasownika ESSERE oraz końcówkę przymiotnika.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Wybierz między "c'è" lub "ci sono".

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Uzupełnij odpowiednią formą czasownika w czasie teraźniejszym.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Wstaw odpowiednią formę zaimka dzierżawczego Z LUB BEZ rodzajnika.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. Wstaw odpowiednie przyimki z rodzajnikami lub bez.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. Wybierz odpowiednią formę czasownika zwrotnego w czasie teraźniejszym.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  8. Wybierz odpowiednia formę czasownika PIACERE.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  9. Utwórz czas PASSATO PROSSIMO.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  10. Wybierz odpowiedni zaimek.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  11. Wybierz odpowiednia formę czasu przyszłego.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  12. Uzupełnij odpowiednią formą czasu IMPERFETTO.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  13. Zdecyduj między PASSATO PROSSIMO a IMPERFETTO.

  This is a required question
  This is a required question

  14. Wstaw cząsteczkę "ci" lub "ne".

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  15. Wybierz odpowiedni zaimek łączony.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  16. Wstaw odpowiednia formę czasownika w trybie warunkowym.

  This is a required question
  This is a required question

  17. Wstaw czasownik w czasie teraźniejszym, PASSATO PROSSIMO,FUTURO, IMPERFETTO lub w trybie warunkowym.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  18. Wybierz odpowiednią formę czasownika w rybie rozkazującym

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  19. Wstaw odpowiedni zaimek względny.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  20. Uzupełnij spójnikiem "di" lub "che".

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  21. Przetłumacz przymiotnik w następującym zadaniu.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  22. Zamień zdania na stronę bierną.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  23. Zamień czasownik na passato remoto.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  24. Wstaw czasownik w odpowiedniej formie congiuntivo presente

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  25. Zamień pierwszy czasownik na imperfetto indicativo a drugi na imperfetto congiuntivo.

  This is a required question
  This is a required question

  26. Wybierz odpowiednią formę periodo ipotetico.

  This is a required question
  This is a required question

  27. Zamień czasownik na odpowiedni tryb i czas.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  28. Zamień zdania na discorso indiretto.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  29. Napisz coś o sobie... po włosku, oczywiście! ;)

  This is a required question