สำรวจข้อมูลเบอร์เสื้อที่นักเรียนใส่ (ห้องเรียนพิเศษ)

เนื่องจากทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดทำเสื้อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ให้ทันเวลาเปิดเรียน (ซึ่งจะเปิดเรียนก่อนห้องเรียนปกติ) จึงขอสำรวจข้อมูลเบอร์เสื้อนักเรียน ด่วน ดังต่อไปนี้
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question