A4BD Aptaujas anketa - A4BD Questionnaire

Projekts "Astronomija neredzīgajiem un cilvēkiem ar invaliditāti" - A4BD
www.redzigaismu.lv/lat/projekti/projekts-astronomija-neredzigajiem-un-cilvekiem-ar-invaliditati-2017-2020

Konteksts un mērķis
Apmēram 285 miljonu cilvēki pasaulē cieš no redzes invaliditātes, 39 miljoni no šiem cilvēkiem ir neredzīgi un 246 miljoni ir vājredzīgi. Sarežģītas situācijas šos cilvēkus var novest līdz izolētam un mazkustīgam dzīvesveidam, kā arī novest līdz fizisku un garīgu veselības problēmu attīstības. A4BD mērķis ir izveidot sistēmu ar pietiekoši lielām iespējām būtiski atvieglot cilvēku ar redzes invaliditāti psiholoģisko stāvokli - ļaujot viņiem gūt priekšstatu par astronomijas objektiem, izmantojot skaņas. Ceļā uz šo mērķi tiek izstrādāta aptauja, kas tiek izplatīta pēc iespējas vairāk cilvēkiem ar redzes invaliditāti, lai novērtētu vairākus kritiskos aspektus.

Context and objective
285 million people suffer from visual impairments, 39 million of them being blind and 246 million have low vision. The difficult situation of these people may lead to isolated and sedentary lifestyle, and development of both physical and mental health problems. A4BD objective is to develop a system with enough capabilities to substantially alleviate the psychological situation of visually impaired people – allowing them to perceive the astronomical objects utilizing sounds. Towards this direction, a questionnaire is being developed in order to be distributed to as many as possible visually impaired to assess several critical aspects.

Projekts "Astronomija neredzīgajiem un cilvēkiem ar invaliditāti" - A4BD
Vispārēja informācija par dalībnieku - Participant Data
Vecums – Age *
Your answer
Valsts – Country *
Your answer
Dzimums – Gender *
1. Kāda ir Jūsu redzes traucējumu pakāpe? – What is the degree of your visual impairment? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
2. Kad Jūs ieguvāt redzes traucējumus? – When did you acquire your visual impairment? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
Jautājumi par astronomijas projektu
Questions about the astronomy project
3. Vai jūs vēlētos uzzināt par astronomiju, vairāk liekot uzsvaru uz izglītību vai lai gūtu prieku? - Do you wish to have more astronomy content for the visually impaired with emphasis on education or on enjoyment? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
4. Kuru astronomijas aspektu Jūs mazāk varētu izprast redzes invaliditātes dēļ? - Which aspects of astronomy do you feel you have less understanding of due to vision impairment? *
(Izvēlēties vienu vai vairākas atbildes) - (select one or more boxes)
Required
5. Vai Jūs uzskatāt, ka varētu saņemt vairāk informācijas no skaņas avotiem vai taktiliem avotiem? - Do you think that you can get more information from sound that from tactile feedback? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
6. Cik lielā mērā Jums ir grūtības izprast sekojošās lietas? - In what degree do you have difficulty understanding the following *
(izvēlieties vienu atbildi rindā) - (select one box per line)
Nav sarežģīti - No difficulty
Neliela grūtības pakāpe - Low difficulty
Augsta grūtības pakāpe - High Difficulty
Izmērs - Size
Forma - Shape
Krāsa - Colour
Spožums - Luminosity
7. Kāda veida skaņa Jums visvairāk saistītos ar sekojošām lietām? - What kind of sound would you connect more with each of the following attributes?
(atvērtais jautājums – atbildiet brīvā tekstā) - (enter free text)
Liels - Large *
Your answer
Mazs - Small *
Your answer
Gaišs - Bright *
Your answer
Tumšs - Dark *
Your answer
Sarežģīts - Complex *
Your answer
Vienkāršs - Simple *
Your answer
Taisns - Straight *
Your answer
Izliekts - Curved *
Your answer
Silts - Warm *
Your answer
Auksts - Cold *
Your answer
8. Cik daudz laika Jūs būtu gatavs pavadīt, lai saprastu astronomiska attēla saturu ar skaņas palīdzību? - How much time would you be willing to spend to understand the content of an astronomy photograph through sound? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
9. Cik daudz laika Jūs būtu gatavs pavadīt, lai saprastu astronomiska attēla saturu ar taktila palīdzību? - How much time would you be willing to spend to understand the content of an astronomy photograph through tactile? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
10. Vai Jūs jūtaties ērtāk, mācīšanās procesā lietojot resursus, kuri balstīti uz mūziku vai sarunu? - Are you more comfortable using educational resources based on music or on spoken dialog? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
11. Vai mācoties, izmantojot skaņu resursus, Jūs dotu priekšroku dabisko instrumentu skaņai vai digitāli sintezētai skaņai? - Do you find music based on physical instruments or digitally synthesized music more comfortable for audio learning resources? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
12. Vai jūs izmantojat dzirdes uztveri, orientējoties telpās un vidē? - Do you use the auditory perception to orient in the premises and in the environment? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
13. Vai Jūs klausāties instrumentālo mūziku? - Do you listen to instrumental music? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
14. No kāda materiāla veidotu astronomisko objektu taktilā Jūs vēlētos saņemt? - From what material would you like to receive a tactile form with an astronomical object? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
15. Vai jūs būtu ieinteresēti apvienot taktilo un akustisko pieredzi, lai iepazītos ar astronomiskiem objektiem? - Would you be interested in combined tactile and acoustic experience for getting acquainted with astronomical objects? *
(izvēlieties vienu atbildi) - (select one box)
Jūsu priekšlikums vai ideja šī projekta īstenošanai - Your suggestion or idea for implementation of this project
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Redzigaismu.lv. Report Abuse - Terms of Service