Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2016. november)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
95 éve született PILINSZKY JÁNOS
(Budapest, 1921. november 27. – Budapest, 1981. május 27.)

A huszadik század egyik legjelentősebb (Baumgarten-, József Attila- és Kossuth-díjas) magyar költője, keresztény gondolkodója.

Valóság, igazság, jóság, szépség, szentség – teljesség. Pilinszky János ezeket az alapértékeket szolgálta gondolataival, művészetével.

„Van-e köze a művészetnek a valláshoz……? Pilinszky János igennel válaszol erre a kérdésre. Meggyőződése, hogy a művészet mindenekelőtt a világ sorsáért viselt szolgálat […] Miközben műalkotásokat hoz létre, maga a világ újul meg és szerez vissza egy darabot az elveszett teljességből.”
(Hankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi esztétikájáról)

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
A kvíz beküldési határideje 2016. november 30.
1. Pilinszky János kiterjedt családfájában apai ágról katolikus lengyel ősöktől, édesanyja ágáról elnémetesedett katolikus francia családból származott. Amíg apai ágon a költő csak nagybácsikat tarthatott számon, anyai nagyapjának csupa lányai maradtak. Hogy hívták azt a nagybácsiját, akit az 1930-as években a világ legnagyobb Wagner-tenoristájaként tartottak számon? Vele készült a világ első Wagner-opera felvétele. *
2. Értelmiségi családban született. Édesapja, Pilinszky János mérnöknek készült, de végül jogot végzett, s postatisztviselő lett. Édesanyja, Baitz Veronika szintén a postán dolgozott tisztviselőként. Az első világháborúban önkéntes ápolóként ismerkedett meg a költő édesapjával. Házasságukból született 1921-ben a költő és két évvel korábban a nővére. A gyermek Pilinszky, édesapja szigorúsága miatt édesanyjához vonzódott jobban. Gyermekkorában a családdal együtt élő egyik nagynénitől kapta azt az életszemléletet, azt a gondolkodást, mely felébresztette benne a mély részvétet és szeretetet az elesettek iránt. 1931–1939-ig járt az ország egyik legkiválóbb középiskolájába. Melyik rendi gimnáziumban érettségizett Pilinszky? *
3. Mint a humán értelmiség nagy része, ő is jogot kezdett tanulni, de fél év után átment a bölcsészfakultásra, ahol magyar–olasz–művészettörténet szakon végzett 1944-ben. Középiskolai, egyetemi évei alatt rengeteget olvasott. Doktori disszertációját már megírta, amikor az ostrom idején lakásukat találat érte, s a tanulmány elégett. Diákéveiben, több lapban is megjelentek költeményei. A verseivel egyenértékű színvonalú film-, színház- és könyvkritikákat is írt. A három lapcím közül egyikben nem publikált a fiatal Pilinszky. Melyikben? *
4. 1944 őszén behívták katonának. Ausztriába, majd Németországba került. Itt szembesült a fasizmus szörnyűségeivel, a koncentrációs táborok borzalmaival, s ez a megrendítő élmény döntő hatással volt rá. 1945 novemberében jöhetett vissza Magyarországra. Rövidesen az újonnan szerveződő irodalmi élet középpontjába került. 1946-ban összeállította és megjelentette első verseskötetét. Mi a címe? *
5. 1947 novemberétől 1948 február végéig (még ösztöndíjjal) néhány hónapot tölthetett külföldön neves író-, költőtársak és más kitűnő művészek társaságában. (Ugyanebben az időben töltött hosszabb-rövidebb időt ……-ban Csorba Győző, Takáts Gyula, Weöres Sándor, Károlyi Amy, Nemes Nagy Ágnes és férje, Lengyel Balázs, Ferenczy Béni és felesége, Fülep Lajos, Toldalagi Pál.) Hol volt ösztöndíjas Pilinszky? *
6. Az Újhold munkatársai – fiatal írók, költők, akiket összekötött műveltségük, humanizmusuk – közé került, akik hamarosan kiszorultak az irodalmi életből. (Nem fújtak egy követ a kommunista diktatúrával.) Több mint tízévi kényszerű hallgatás után látott napvilágot a következő kötete, Aranymadár címmel. Milyen műfajú írások szerepeltek ebben a gyűjteményben? *
7. A költő 1955-ben megnősült, feleségül vette Márkus Annát. Házassága néhány hónapig tartott. A válás után, 1956-ban felesége Párizsba költözött és Anna Mark néven, mint híres ……. alkotott. Barátságuk a költő haláláig megmaradt. Milyen művészeti ág képviselője volt Márkus Anna? *
8. A hallgatásba burkolózó hosszú évek alatt (1946–1958) született versek kerültek abba a kötetbe, mely 1959-ben jelent meg és amelynek címadó versében a passió és a megsemmisítő tábor képei nem fejeződnek be a tragikum kimondásával, hanem a feltámadás reményét sugallják. Mi a vers, ill. a kötet címe? *
9. 1957-től az Új Ember című katolikus hetilap belső munkatársaként dolgozott egészen haláláig. Kritikusként, publicistaként is az irodalmi rovat nélkülözhetetlen munkatársa volt. A hatvanas évektől, ahogy kezdett engedni a kulturális elnyomás, szabadabban utazhatott: eljutott – hosszabb időre – Párizsba, majd Amerikába, Angliába. Harminc év lírai termését tartalmazza, és első nagy alkotói korszaka lezárásának is tekinthető az a gyűjteményes kötet, (Nagyvárosi ikonok) melynek átütő sikere lett. Mikor jelent meg? *
10. Pilinszky János költői rangját a kritika és a versolvasó közönség egyaránt elismerte már életében. A költeményei egyre rövidebbek, szűkszavúbbak, tömörebbek lettek, viszont néha több verset írt pár hét alatt, mint a korábbi húsz év alatt.  Egymás után jelentek meg az újabb verseskötetek, és négy drámát is írt. Ezek színpadi bemutatásra alkalmatlanok, de a katharzis, a lélek megtisztító feszültsége – ez igazi Pilinszky-téma. Melyik kötet tartalmazza a drámáit (néhány vers kíséretében)? *
11. Az utolsó években tele volt tervekkel, de mindezek ellenére zaklatott, nyugtalan, depressziós volt. Volt év, hogy többet tartózkodott külföldön, mint itthon.  Meghívásokat kapott Párizsból, Londonból, ahová előadóestekre járt. Kapcsolatba került a kor nagy költőivel, művészeivel, pl. Ted Hugheszal, a kor nagy angol költőjével, verseinek egyik fordítójával. 1980-ban újranősült. Szép, harmonikus időszak előtt állt, de 1981. május 27-én szívinfarktusban váratlanul elhunyt. Ki volt a második felesége? *
12. A költő Pilinszky mellett ismernünk kell a prózaírót is. Cikkeit már 1968-ban „kis remekművek”-nek nevezte Gyurkovics Tibor, pedig akkor még csak kialakulóban volt az a sajátos publicisztikai műfaj, amely aztán olyan szokatlan őszinteségi fokra fejlődött a költő-publicista életének utolsó éveiben. Ezek a cikkek, vallomások nemcsak a költői műveihez visznek közelebb, hanem önmagukban is mindegyik egy-egy „evangéliumi csoda”. Mi a címe az 1982-ben megjelent prózakötetének? *
13. Életében, a nagyváros zaja elől gyakran menekült vidékre. Székesfehérváron bérelt magának lakást. Gyakran pihent barátainál, Törőcsik Mari, Maár Gyula Vas megyei házában. Mi az őrségi falu neve? *
13+1. Sokan értették, becsülték, szerették Pilinszkyt. Barátai között volt színművész, zongoraművész, filmrendező, író, költő, irodalomtörténész. Barátja így emlékezett az alábbi sorokban Pilinszkyről: „Számára a barátság egy magatartási forma volt, Ő barátja tudott lenni az utcaseprőnek, akármilyen világsztárnak, utcalánynak,…” Ugyanerről a barátról így nyilatkozott a költő: „Játékában két elem ragadott meg leginkább: személytelen odaadása, s ugyanakkor személyiségének hallatlan ereje, fiatalos lendülete és homogenitása.” Melyik művészt keressük? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy