Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2016. november)
95 éve született PILINSZKY JÁNOS
(Budapest, 1921. november 27. – Budapest, 1981. május 27.)

A huszadik század egyik legjelentősebb (Baumgarten-, József Attila- és Kossuth-díjas) magyar költője, keresztény gondolkodója.

Valóság, igazság, jóság, szépség, szentség – teljesség. Pilinszky János ezeket az alapértékeket szolgálta gondolataival, művészetével.

„Van-e köze a művészetnek a valláshoz……? Pilinszky János igennel válaszol erre a kérdésre. Meggyőződése, hogy a művészet mindenekelőtt a világ sorsáért viselt szolgálat […] Miközben műalkotásokat hoz létre, maga a világ újul meg és szerez vissza egy darabot az elveszett teljességből.”
(Hankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi esztétikájáról)

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
A kvíz beküldési határideje 2016. november 30.

1. Pilinszky János kiterjedt családfájában apai ágról katolikus lengyel ősöktől, édesanyja ágáról elnémetesedett katolikus francia családból származott. Amíg apai ágon a költő csak nagybácsikat tarthatott számon, anyai nagyapjának csupa lányai maradtak. Hogy hívták azt a nagybácsiját, akit az 1930-as években a világ legnagyobb Wagner-tenoristájaként tartottak számon? Vele készült a világ első Wagner-opera felvétele.
2. Értelmiségi családban született. Édesapja, Pilinszky János mérnöknek készült, de végül jogot végzett, s postatisztviselő lett. Édesanyja, Baitz Veronika szintén a postán dolgozott tisztviselőként. Az első világháborúban önkéntes ápolóként ismerkedett meg a költő édesapjával. Házasságukból született 1921-ben a költő és két évvel korábban a nővére. A gyermek Pilinszky, édesapja szigorúsága miatt édesanyjához vonzódott jobban. Gyermekkorában a családdal együtt élő egyik nagynénitől kapta azt az életszemléletet, azt a gondolkodást, mely felébresztette benne a mély részvétet és szeretetet az elesettek iránt. 1931–1939-ig járt az ország egyik legkiválóbb középiskolájába. Melyik rendi gimnáziumban érettségizett Pilinszky?
3. Mint a humán értelmiség nagy része, ő is jogot kezdett tanulni, de fél év után átment a bölcsészfakultásra, ahol magyar–olasz–művészettörténet szakon végzett 1944-ben. Középiskolai, egyetemi évei alatt rengeteget olvasott. Doktori disszertációját már megírta, amikor az ostrom idején lakásukat találat érte, s a tanulmány elégett. Diákéveiben, több lapban is megjelentek költeményei. A verseivel egyenértékű színvonalú film-, színház- és könyvkritikákat is írt. A három lapcím közül egyikben nem publikált a fiatal Pilinszky. Melyikben?
4. 1944 őszén behívták katonának. Ausztriába, majd Németországba került. Itt szembesült a fasizmus szörnyűségeivel, a koncentrációs táborok borzalmaival, s ez a megrendítő élmény döntő hatással volt rá. 1945 novemberében jöhetett vissza Magyarországra. Rövidesen az újonnan szerveződő irodalmi élet középpontjába került. 1946-ban összeállította és megjelentette első verseskötetét. Mi a címe?
5. 1947 novemberétől 1948 február végéig (még ösztöndíjjal) néhány hónapot tölthetett külföldön neves író-, költőtársak és más kitűnő művészek társaságában. (Ugyanebben az időben töltött hosszabb-rövidebb időt ……-ban Csorba Győző, Takáts Gyula, Weöres Sándor, Károlyi Amy, Nemes Nagy Ágnes és férje, Lengyel Balázs, Ferenczy Béni és felesége, Fülep Lajos, Toldalagi Pál.) Hol volt ösztöndíjas Pilinszky?
6. Az Újhold munkatársai – fiatal írók, költők, akiket összekötött műveltségük, humanizmusuk – közé került, akik hamarosan kiszorultak az irodalmi életből. (Nem fújtak egy követ a kommunista diktatúrával.) Több mint tízévi kényszerű hallgatás után látott napvilágot a következő kötete, Aranymadár címmel. Milyen műfajú írások szerepeltek ebben a gyűjteményben?
7. A költő 1955-ben megnősült, feleségül vette Márkus Annát. Házassága néhány hónapig tartott. A válás után, 1956-ban felesége Párizsba költözött és Anna Mark néven, mint híres ……. alkotott. Barátságuk a költő haláláig megmaradt. Milyen művészeti ág képviselője volt Márkus Anna?
8. A hallgatásba burkolózó hosszú évek alatt (1946–1958) született versek kerültek abba a kötetbe, mely 1959-ben jelent meg és amelynek címadó versében a passió és a megsemmisítő tábor képei nem fejeződnek be a tragikum kimondásával, hanem a feltámadás reményét sugallják. Mi a vers, ill. a kötet címe?
9. 1957-től az Új Ember című katolikus hetilap belső munkatársaként dolgozott egészen haláláig. Kritikusként, publicistaként is az irodalmi rovat nélkülözhetetlen munkatársa volt. A hatvanas évektől, ahogy kezdett engedni a kulturális elnyomás, szabadabban utazhatott: eljutott – hosszabb időre – Párizsba, majd Amerikába, Angliába. Harminc év lírai termését tartalmazza, és első nagy alkotói korszaka lezárásának is tekinthető az a gyűjteményes kötet, (Nagyvárosi ikonok) melynek átütő sikere lett. Mikor jelent meg?
10. Pilinszky János költői rangját a kritika és a versolvasó közönség egyaránt elismerte már életében. A költeményei egyre rövidebbek, szűkszavúbbak, tömörebbek lettek, viszont néha több verset írt pár hét alatt, mint a korábbi húsz év alatt. Egymás után jelentek meg az újabb verseskötetek, és négy drámát is írt. Ezek színpadi bemutatásra alkalmatlanok, de a katharzis, a lélek megtisztító feszültsége – ez igazi Pilinszky-téma. Melyik kötet tartalmazza a drámáit (néhány vers kíséretében)?
11. Az utolsó években tele volt tervekkel, de mindezek ellenére zaklatott, nyugtalan, depressziós volt. Volt év, hogy többet tartózkodott külföldön, mint itthon. Meghívásokat kapott Párizsból, Londonból, ahová előadóestekre járt. Kapcsolatba került a kor nagy költőivel, művészeivel, pl. Ted Hugheszal, a kor nagy angol költőjével, verseinek egyik fordítójával. 1980-ban újranősült. Szép, harmonikus időszak előtt állt, de 1981. május 27-én szívinfarktusban váratlanul elhunyt. Ki volt a második felesége?
12. A költő Pilinszky mellett ismernünk kell a prózaírót is. Cikkeit már 1968-ban „kis remekművek”-nek nevezte Gyurkovics Tibor, pedig akkor még csak kialakulóban volt az a sajátos publicisztikai műfaj, amely aztán olyan szokatlan őszinteségi fokra fejlődött a költő-publicista életének utolsó éveiben. Ezek a cikkek, vallomások nemcsak a költői műveihez visznek közelebb, hanem önmagukban is mindegyik egy-egy „evangéliumi csoda”. Mi a címe az 1982-ben megjelent prózakötetének?
13. Életében, a nagyváros zaja elől gyakran menekült vidékre. Székesfehérváron bérelt magának lakást. Gyakran pihent barátainál, Törőcsik Mari, Maár Gyula Vas megyei házában. Mi az őrségi falu neve?
13+1. Sokan értették, becsülték, szerették Pilinszkyt. Barátai között volt színművész, zongoraművész, filmrendező, író, költő, irodalomtörténész. Barátja így emlékezett az alábbi sorokban Pilinszkyről: „Számára a barátság egy magatartási forma volt, Ő barátja tudott lenni az utcaseprőnek, akármilyen világsztárnak, utcalánynak,…” Ugyanerről a barátról így nyilatkozott a költő: „Játékában két elem ragadott meg leginkább: személytelen odaadása, s ugyanakkor személyiségének hallatlan ereje, fiatalos lendülete és homogenitása.” Melyik művészt keressük?
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms