Historia ZHP

Każdy zastęp biorący udział w turnieju zastępów - SPRĘŻYNADZIE ma obowiązek wypełnienia RAZ testu sprawdzającego Wasz poziom wiedzy z historii ZHP.
Każde kolejne odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

Pytania w teście są różnorodne: jedno- lub wielokrotnego wyboru, część z nich wymaga wpisania dat, część jest pisemna. Stosujcie się do polceń każdego z pytań.

Jednak, żeby nie było zbyt prosto każdy z pionów ma określony czas wypełnienia testu:
- harcerze 10min
- harcerze starsi 7 min

Za każde opóźnienia będą odejmowane punkty.

Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, ważne jest żeby zmieścić się w określonym czasie, który jest również sprawdzany.


Test rozwiązujemy do 27.04.2014 r. (niedziela) g. 23:59
Wyniki pojawią się po weekendzie majowym .

  This is a required question
  This is a required question
  : :
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Poniższy utwór to "Pałacyk Michla". Przesłuchaj, a anastępnie odpowiedz na pytania:

  This is a required question
  This is a required question

  Na obrazku przedstawieni są Małkowscy. Poniżej znajdują się pytania dotyczące ich osób.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  ------------------------------------------------------------

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Harcerstwo podczas II Wojny Światowej

  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  This is a required question

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  This is a required question
  This is a required question

  Obrazek przedstawia logo jednego z jubileuszowych zlotów ZHP.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question