กิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องใน"วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ"
เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ" ประจำปี 2564 ซึ่่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ทางโครงการสวนพฤกษศาสตร์จึงได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ "ปลูกป่า สร้างคน" ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ โดยกล้าไม้ที่แจกจะเกี่ยวข้องกับประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทร. 053 - 916470 และ 053 - 916471
สวนพุทธพฤกษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนพื้นที่ขนาด 4 ไร่ ที่รวบรวมพรรณไม้ในพุทธประวัติเพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาค้นคว้าพรรณไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในพุทธประวัติ โดยการเรียงร้อยพรรณไม้ในการจัดแสดงตามลำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตลอดจนพรรณไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ
เงื่อนไขการขอรับกล้าไม้
ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับกล้าไม้จำนวน 1 ชุด( 1ชุดต่อ1 สิทธิ์) ซึ่งประกอบด้วย
1.มะขามป้อม 1 ต้น
2.ตะเคียนทอง 1 ต้น
3.หว้า 1 ต้น
ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถแจ้งความต้องการได้ในแบบฟอร์มนี้ พร้อมระบุช่วงเวลาในการขอรับกล้าไม้ และขอความกรุณานำถุงผ้าหรือภาชนะอื่นๆ มารับกล้าไม้ที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภายในช่วงเวลาที่ได้ระบุไว้
********กล้าไม้มีจำนวนจำกัดเพียง 200 ชุดเท่านั้น**********
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse