تست افسردگی

توجه: لطفا قبل از شروع به تکمیل فرم این متن را با دقت تا انتها بخوانید.

در این پرسشنامه 21 عدد بسته وجود دارد که هر کدام از چهار عبارت تشکیل شده است. هر یک از این عبارت ها در هر سئوال بیان کننده حالتی است که مردم به صورت روزمره در زندگی شان احساس می کند. شما باید عبارت های هر سئوال را به ترتیب و با دقت بخوانید. سپس عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه، احساس کنونی شما را بیان می کند. یعنی آنچه را که درست هم اکنون احساس می کنید را تیک بزنید.

اگر در هر بسته تمایل داشتید بیش از یک عبارت را در وصف خود به کار ببرید، سعی کنید عبارتی را که ممکن است بیشتر درباره شما صادق باشد را انتخاب کنید. در هر صورت هیچ بسته ای را بدون پاسخ نگذارید.

این آزمون مخصوص افراد بالای 16 سال است.

آدرس پست الکترونیکی شما نزد ما محفوظ خواهد بود و تنها جهت ارتباط با شما و ارسال فایل های آموزشی رایگان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

Email address *
آیا شما در دوره ترک آسان سیگار شرکت کرده اید؟ *
بسته شماره 1 *
Captionless Image
بسته شماره 2 *
Captionless Image
بسته شماره 3 *
Captionless Image
بسته شماره 4 *
Captionless Image
بسته شماره 5 *
Captionless Image
بسته شماره 6 *
Captionless Image
بسته شماره 7 *
Captionless Image
بسته شماره 8 *
Captionless Image
بسته شماره 9 *
Captionless Image
بسته شماره 10 *
Captionless Image
بسته شماره 11
Captionless Image
بسته شماره 12 *
Captionless Image
بسته شماره 13 *
Captionless Image
بسته شماره 14 *
Captionless Image
بسته شماره 15 *
Captionless Image
بسته شماره 16 *
Captionless Image
بسته شماره 17 *
Captionless Image
بسته شماره 18 *
Captionless Image
بسته شماره 19 *
Captionless Image
بسته شماره 20 *
Captionless Image
بسته شماره 21 *
Captionless Image
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.