Завршни пројекат осми разред

Учениц осмог разреда попуњавају следећи упитник о завршном пројекту који раде у осмом разреду.
Правила за израду пројекта:
1.Пројекат се ради самостално или у групи од два ученика уз одобрење наставник.
2.Теме за пројекат ученици бирају уз помоћ наставника (пожељно је да се изабере тема из неког школског предмета)
3.Пројекат мора бити едукативног карактера.
4.Ученици кроз израду пројекта треба да покажу знање које су стекли у досадашњем школовању из Информатике и рачунарства.
5.Пројекат се ради искључиво на часовима Информатике и рачунарства.
6.Рок за завршетак пројекта је 30.април текуће школске године
7.По завршетку радова, уследиће оцењивање пројекта како од наставника тако и од стране ученика ,уз коментарисање добрих и лоших страна пројекта.
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање