แบบสำรวจความต้องการบริการด้าน e-Learning
กรุณาเลือกระดับความต้องการการบริการด้าน e-Learning
5 หมายถึง ระดับ ต้องการมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับ ต้องการมาก
3 หมายถึง ระดับ ต้องการปานกลาง
2 หมายถึง ระดับ ต้องการน้อย
1 หมายถึง ระดับ ต้องการน้อยที่สุด
สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ *
หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
1 ความต้องการด้านกระบวนการทำงาน/ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ต้องการให้มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงการบริการงาน e-Learning
ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์การบริการงาน e-Learning อย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
2 ความต้องการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
ต้องการให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
ต้องการให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ
3 ความต้องการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
ต้องการให้มีช่องทางติดต่อ ประสานงานกับบุคลากร เช่น โทรศัพท์ อีเมล์
ต้องการให้มีสถานที่ให้บริการที่สะดวก สะอาด และ ปลอดภัย
4 ความต้องการด้านคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ต้องการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ ให้ผู้รับบริการ
5 ความต้องการด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน *
5
4
3
2
1
ต้องการให้เข้าถึงระบบ Google Classroom ได้อย่างรวดเร็ว จากทุกที่
ต้องการให้เข้าถึงระบบ Moodle CMRU ได้อย่างรวดเร็ว จากทุกที่
ต้องการให้เข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายงาน e-Learning ได้อย่างรวดเร็ว จากทุกที่
6. รูปแบบสื่อที่ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเรียนการสอนและต้องการให้จัดหาเพื่อให้บริการแก่ท่าน *
5
4
3
2
1
วีดีโอสาธิต พร้อมคำบรรยาย
การ์ตูนอนิเมชั่น (Animation)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
บทเรียนออนไลน์ e-Learning
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
การเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน (M-Learning : Mobile Learning)
7. รูปแบบของแบบทดสอบที่ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเรียนการสอนและต้องการให้จัดหาเพื่อให้บริการแก่ท่าน *
5
4
3
2
1
ปรนัย
เติมคำ
จับคู่
ถูก-ผิด
กำหนดจุดบนภาพ (Hot Spot)
เกมส์จำลองสถานการณ์
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms