Alkoholna politika u Vašoj državi

Ova anketa se provodi kao dio Let it hAPYN projekta koji je osmišljen i organiziran od strane organizacije Alcohol Policy Youth Network (www.lihapyn.eu). Cilj ove ankete je saznati nešto više o stavu mladih ljudi prema različitim mjerama zabrana i ograničenja vezanih uz alkohol, koje jesu ili nisu na snazi, u njihovim državama. Molimo Vas da odgovarate što je iskrenije moguće. Ovdje nema točnog ili netočnog odgovora. Anketa je anonimna, a rezultati će biti sažeti za svaku državu zasebno.

Hvala Vam na Vašem vremenu!

    Captionless Image