Förslag till lokal utvecklingsstrategi för Idériket Umeåregionen 2030
Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela Europa och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett så kallat leaderområde kan den som har idéer om lokal utveckling föra fram dem, engagera sig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns i leaderområdet.

Under våren och sommaren har ett intensivt arbete pågått för att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Umeåregionens område, det vill säga kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Strategin ska spegla områdets behov och möjligheter och fungera som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett nytt leaderområde. Totalt har över 260 personer som representerar ideell, privat och offentlig sektor på olika sätt engagerats för att bidra med kunskap om våra landsbygder och lokalsamhällens utvecklingsmöjligheter. Resultatet är den strategi som nu är ute på remiss till och med den 3 oktober.

Era tankar och idéer är viktiga för att säkerställa att vi får en pricksäker och kraftfull strategi som bidrar till lokal utveckling i ett underifrånperspektiv. Om Jordbruksverket godkänner strategin så kommer den att vara styrande för vad som går att söka stöd för inom åren 2023-2030. På så vis lägger strategin grunden för landsbygdsutveckling och lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Idériket Umeåregionen 2030. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med vårt områdes faktiska behov och möjligheter.

Alla som bor och verkar i Umeåregionen eller som har intresse av landsbygdsutveckling inom vårt område är välkomna att lämna tankar och synpunkter. Det görs genom att fylla i detta formulär eller genom att maila: info@ideriket2030.se
Sign in to Google to save your progress. Learn more
För- och efternamn
Representerar du en organisation?
Vilken sektor tillhör din organisation?
Clear selection
I vilken kommun är du verksam?
Clear selection
Finns det en tydlig röd tråd genom hela strategin? Från behovsanalys och områdesbeskrivning till mål, insatsområden och indikatorer.
Vad är bra med strategin?
Finns det något som kan förbättras?
Är det något som saknas eller som skulle behöva tydliggöras?
Kommer målen och insatsområdena kunna bidra till landsbygdsutveckling och förverkligande av lokala utvecklingsinitiativ i vårt område?
Övriga synpunkter
Jag godkänner att informationen jag lämnar kommer att sparas av Idériket Umeåregionen 2030 för kommunikation kring utvecklingen av landsbygdsutvecklingsstrategin för Umeåregionen fram till 2030. Idériket Umeåregionen 2030 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära att vi rättar eller raderar personuppgifter genom att kontakta oss via info@ideriket2030.se
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy