OBRAZEC ZA PRIJAVO IN OSEBNI NAČRT ŠTUDENTA

Tutorstvo je oblika individualnega sodelovanja med predavateljem in študentom z namenom usmerjanja in nudenja pomoči študentu v času študija.
Študent najprej izpolni spodnji vprašalnik, nato ga pregleda njegov organizator PRI, ki istočasno postane tudi njegov tutor. Sledi dogovor o skupnem sestanku in nato individualno delo študenta in tutorja.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question