De Verbinders
In kader van het project ‘De Verbinders’ stelde het Plattelandscentrum Meetjesland deze vragenlijst op. Het Plattelandscentrum wil met het concept van een ‘sociaal makelaar’ oplossingen bieden voor de druk op de leefbaarheid in landelijke dorpen van het Meetjesland (het verlies van sociale voorzieningen, diensten, ontmoetingsplekken, …).
Het project zet in op het sociale kapitaal & potentieel van de dorpen: dorpsbewoners die zich willen engageren om na te denken over de leefbaarheid van hun dorp en op zoek willen gaan naar kleine haalbare oplossingen voor bestaande noden. Hierbij kan een nauwe samenwerking ontstaan met de bestaande dienstverlening en vervullen de Verbinders in het kader van complexere problematieken vooral een doorverwijsfunctie. Bijgevolg kunnen zij gezien worden als een brugfiguur.

Er is zeker ruimte (en dat is vooral aan te moedigen) om voor kleinere noden, creatieve oplossingen te zoeken samen met de andere dorpsbewoners. Dit kan gaan tot het opzetten van een online platform voor het dorp met een ‘vraag & aanbod’-rubriek, het organiseren van een wekelijks koffiemoment of een informele taxidienst voor het inkopen van boodschappen. Welke projecten of oplossingen uiteindelijk uit de bus komen, is vooraf niet te bepalen omdat dit uiteraard afhangt van de lokale noden en de lokale talenten die ingezet kunnen worden om deze noden tegemoet te komen.

In deze vragenlijst komt diverse thema’s aan bod. Met de resultaten gaan De Verbinders aan de slag om in het najaar met diverse acties naar buiten te komen.
Het invullen duurt ongeveer een kwartiertje.
Na de zomer zullen de resultaten kenbaar gemaakt worden.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Plattelandscentrum Meetjesland
Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins
T: 09 379 78 37
Contactpersoon: Sven De Wever - Sven.de.wever@plattelandscentrum.be

Email address *
Bent u: *
In welke straat bent u woonachtig? *
Uw leeftijd? *
Wat is uw gezinssituatie? *
Welke van de volgende situaties is voor u van toepassing? *
Hoelang woont u al in Sint-Margriete? *
Ben u werkzaam in Sint-Margriete, of bij uitbreiding in Sint-Laureins? *
Wonen/woonden uw ouders ook in Sint-Margriete en bent u hier dus geboden & getogen? *
Bent u actief lid bij een van de verenigingen van Sint-Margriete? (KVLV, Kermiscomité, Camerados, ouderraad, Landelijke Gilden, …) Indien JA, welke? Indien NEE, waarom niet? *
Een oude wijsheid zegt “Beter een goede buur dan een verre vriend”. Sint-Margriete was en is nog steeds een typische plattelandsgemeente waar iedereen elkaar lijkt te kennen. Maar is dat wel zo?Kent u, zonder namen te moeten benoemen, uw dichtste buren bij naam en voornaam? Met dichtste buren bedoelen we de inwoners van de drie huizen links, rechts en voor/achter uw eigen woning. *
Indien u op bovenstaande vraag "Nee" hebt geantwoord, wat is de reden hiervoor? *
Required
Wat volgt zijn een aantal uitspraken over Sint-Margriete. Duidt aan wat voor u het meest van toepassing is. Gelieve max 1 antwoord te geven. Er is steeds de mogelijkheid om extra duiding te geven.
Ik woon in een mooi dorp: *
Er is voldoende groen in het dorp *
Straten en de dorpskern zijn goed ingericht en onderhouden *
Het verkeer in het dorp is veilig *
Er is voldoende speelruimte in het dorpscentrum *
Er zijn voldoende ontmoetingsplaatsen in open lucht, bijgevolg zijn er spontane ontmoetingen. *
Er zijn voldoende sociale activiteiten doorheen het jaar om mijn dorpsbewoners te ontmoeten *
Welke kenmerken van Sint-Margriete oefenen op u een sterke aantrekkingskracht uit. Waarom woont u graag in dit dorp? Max 2 antwoorden *
Required
Zijn er eventueel bepaalde ongemakken voor u in Sint-Margriete? Max 2 antwoorden *
Required
Wat volgt zijn een aantal vragen over de kwaliteit/dienstverlening van een aantal voorzieningen in Sint-Margriete (of bij uitbreiding in Sint-Laureins). Graag aanduiden wat uw mening is over deze verschillende voorzieningen. Er is steeds de mogelijkheid om extra duiding te geven bij uw antwoord.
Wat vindt u van het huidige gemeentebestuur? *
Wat vindt u van het OCMW? *
Wat vindt u van de politie? *
Wat vindt u van het containerpark? *
Wat vindt u van de bibliotheek? *
Wat vindt u van het postkantoor? *
Wat vindt u van de sportinfrastructuur? *
Wat vindt u van het jeugdwerk? *
Wat vindt u van de toeristische inspanningen? *
Wat vindt u van de gezondheidszorg? *
Wat vindt u van de vrije tijdsmogelijkheden? *
In kader van het project ‘De Verbinders’ zijn er een aantal kleinschalige middelen ter beschikking om acties of activiteiten te organiseren ter bevordering van de sociale cohesie in Sint-Margriete. Stel dat u deze middelen eigenhandig zou mogen uitgeven, naar wat zou uw voorkeur uitgaan? Max 3 antwoorden *
Required
Het project ‘De Verbinders’ dient niet alleen om kleinschalige initiatieven te ondersteunen, het kan mogelijks ook een signaalfunctie voor de gemeente Sint-Laureins betekenen? Welke van onderstaande acties zijn voor jou van toepassing om bijvoorbeeld een gesprek aan te knopen met het gemeentebestuur? Let op: De gemeente kan slechts tot een bepaald niveau bepaalde taken uitvoeren. Sommige zaken zijn de bevoegdheid van hogere overheden. Indien je van onderstaande thema’s iets heel belangrijk vindt, geef je dit nummer 5. Wat minder relevant is volgens jou geef je een lager nummer. Bij iedere stelling is er ruimte om meer duiding te geven.
Meer middelen voor vrijetijdsbesteding (jeugd, sport, cultuur, …) (1 = totaal niet belangrijk - 5 = helemaal belangrijk) *
Investeren veiligheid (camera’s, politie, …) (1 = totaal niet belangrijk - 5 = helemaal belangrijk) *
Mobiliteit betreffende voetpaden, fietspaden, … (1 = totaal niet belangrijk - 5 = helemaal belangrijk) *
Mobiliteit betreffende openbaar vervoer, autodelen, … (1 = totaal niet belangrijk - 5 = helemaal belangrijk) *
Netheid (sluikafval, (groen)onderhoud, vuilnisbakken, …)(1 = totaal niet belangrijk - 5 = helemaal belangrijk) *
Meer groen in de straat (bomen, bloembakken, bloemenvelden, …) (1 = totaal niet belangrijk - 5 = helemaal belangrijk) *
Inzetten op Sint-Margriete als toeristische trekpleister (1 = totaal niet belangrijk - 5 = helemaal belangrijk) *
Onderwijs (zichtbaarheid school, vernieuwing schoolsite, …) (1 = totaal niet belangrijk - 5 = helemaal belangrijk) *
Aandacht voor senioren (bv poetsdienst, maaltijden, rustpunten, …) (1 = totaal niet belangrijk - 5 = helemaal belangrijk) *
De gemeente hanteert tal van communicatievormen. Welke van onderstaande volgt u frequent? *
Required
Welke van onderstaande sectoren zouden vanuit de gemeente meer mogen ondersteund worden? *
Required
Recent is de laatste jeugdwerking van Sint-Margriete gestopt (de KLJ).Mogelijks zijn er intussen nieuwe jongeren die interesse tonen om hier opnieuw mee te starten (of een andere vorm van jeugdwerk). Acht u het nodig of relevant om hier een onderzoek naar uit te voeren? *
Welke elementen, acties, locaties, activiteiten, … zou u aanraden aan nieuwe inwoners, passanten, toeristen die Sint-Margriete bezoeken of komen bewonen? *
Stel dat er door het project ‘De Verbinders’ een bloemtuin, boomgaard, bolbaan, … wordt aangelegd. Bent u bereid om hier actief aan mee te werken of te onderhouden? *
De kerk van Sint-Margriete heeft een prominente plaats in het dorp. Bent u voor het multifunctioneel gebruik (nevenbestemmingen) van de kerk? Het kerkgebouw zou in dit geval, buiten de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door andere instanties gebruikt worden. *
Indien u op bovenstaande vraag JA hebt geantwoord, geef een aantal suggesties waarvoor de kerk zou kunnen dienen:
Wat is volgens u nog niet aan bod gekomen in deze vragenlijst?Hier heeft u de mogelijkheid om allerlei extra informatie te verschaffen rond diverse thema’s. Welke suggesties wilt u nog aanreiken aan ‘De Verbinders’? Wat kan er nog extra gebeuren voor een duwtje in de rug betreffende de sociale cohesie? Alle extra vragen of bemerkingen zijn welkom! *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy