Testteam politikontroller.no

Politikontroller.no søker flere testere av systemene sine. Alle testere får tilgang til alle funksjoner i systemene våre for å kunne komme med forslag til hvordan de kan gjøres bedre. Vi ønsker å få tak i personer som kan komme med gode tilbakemeldinger på eksisterende tjeneste og forslag til hva som kan gjøres bedre for å videreutvikle dagens tjeneste. I tillegg vil alle testere få tilgang til betaversjoner av tjenesten slik at feil kan lukes ut før man gjør nye versjoner tilgjengelig for nye personer. Det er ingen krav til hva slags type mobil man har.
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question