ICC PIEEJAS ANKETA ESOŠAJIEM KLIENTIEM
Klienta Nr. *
Your answer
Uzņēmuma nosaukums *
Your answer
Vārds / Uzvārds *
Your answer
E-pasts, ko izmantosiet pieejai jaunajā katalogā: *
Your answer
Pieejas tips: (Pieejas tipi atšķiras pēc to iespējām un Īpašnieks redz visu tam nepieciešamo finanšu informāciju) *
Ja nepiecišams piesaistīt arī citus maršrutus pie jau norādītā klienta Nr.(maksātaj kartiņas), lūdzu norādiet klienta Nr., kas atbilst nepieciešamajiem maršrutiem/piegādes adresēm (ja tādi pastāv):
Your answer
Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA "Inter Cars Latvija" (vienotais reģ.Nr. 40103315276, kontaktinformācija: Plieņciema iela 35, Mārupe, LV-2167, e-pasta adrese: intercars@datuaizsardziba.lv, mājas lapa www.intercars.lv) (turpmāk – Pārzinis).

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas, informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses
Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības "tikt aizmirstam").

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service