แบบทดสอบ เรื่อง Sodoku เกมตารางน่าพิศวง

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน เต็ม 10 คะแนน

  อ่านบทความได้ที่นี่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=7140

  This is a required question

  อ่านบทความได้ที่นี่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=7140

  http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=7140
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question