KVÍZ: Ako dobre sa vyznáš v skratkách biblických kníh? (III.)
Otestuj sa so Zachej.sk v tom, ako dobre sa vyznáš v skratkách biblických kníh.
Aká je skratka Evanjelia podľa Marka? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy Genezis? *
1 point
Required
Aká je skratka 3. Jánovho listu? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy proroka Ezechiela? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy Tobiáš? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy proroka Amosa? *
1 point
Required
Aká je skratka 2. Listu Korinťanom? *
1 point
Required
Aká je skratka Listu Títovi? *
1 point
Required
Aká je skratka listu Efezanom? *
1 point
Required
Aká je skratka 2. knihy Samuelovej? *
1 point
Required
Aká je skratka 2. knihy Kroník? *
1 point
Required
Aká je skratka 2. Petrovho listu? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy proroka Zachariáša? *
1 point
Required
Aká je skratka 2. listu Timovejovi? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy proroka Abdiáša? *
1 point
Required
Aká je skratka 1. Jánovho listu? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy Numeri? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy Deuteronómium? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy Nárekov? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy proroka Malachiáša? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy proroka Nahuma? *
1 point
Required
Aká je skratka Júdovho listu? *
1 point
Required
Aká je skratka 2. knihy Machabejcov? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy proroka Aggea? *
1 point
Required
Aká je skratka knihy Judita? *
1 point
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service