Kertas 1 SPM Perniagaan 3766/1_2018
Stay Safe at Home. Syoknya belajar! Jom Jawab Kuiz. Cg Norma binti Awang~GC Perniagaan
Email address *
1. Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung? *
1 point
2. Apakah kelebihan perniagaan milikan tunggal? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
5. Maklumat berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan. • Mudah ditubuhkan dan mudah diurus. • Dikenakan cukai individu. • Keputusan dibuat sepenuhnya oleh pemilik. Apakah contoh pemilikan perniagaan tersebut ? *
1 point
6. Perbezaan manakah yang betul tentang Syarikat Sendirian Berhad (SSB) dan Syarikat Awam Berhad (SAB)? *
1 point
7. Pilih pernyataan yang benar berkaitan francais. *
1 point
8. Apakah tanggungjawab francaisi dalam perniagaan francais? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
11. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan ciri – ciri koperasi? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
13. Aktiviti manakah yang terlibat dalam sektor primer? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
16. Apakah faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi persekitaran perniagaan? *
1 point
17. Antara yang berikut, yang manakah punca berlakunya inflasi? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
19. Puan Maria merupakan seorang pekerja di bahagian pentadbiran sebuah syarikat. Apakah tugas beliau? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
22. Apakah kelebihan e-dagang kepada peniaga? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
26. Encik Daniel menghadapi masalah kemerosotan jualan akibat lambakan produk baharu yang lebih berkualiti dan menarik di pasaran. Bahagian fungsian manakah yang bertanggungjawab menangani masalah tersebut? *
1 point
27. Jawatan manakah yang terlibat dalam bahagian fungsian kewangan? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
29. Apakah aplikasi teknologi maklumat yang digunakan untuk membuat tempahan dan pengesahan pembelian barangan? *
1 point
30. Bahagian fungsian manakah yang dapat membantu peniaga menjual produknya secara atas talian? *
1 point
31. Encik Rahim seorang pemilik restoran menerima bahan mentah perniagaannya daripada pemborong Hidayah setiap 3 hari. Beliau membuat bayaran dengan menggunakan cek. Encik Rahim terlibat dalam interaksi dengan... *
1 point
32. Apakah kepentingan yang diperoleh oleh peniaga yang berinteraksi dengan organisasi luar? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
34. Antara yang berikut, aspek manakah mampu meningkatkan kecekapan pekerja? *
1 point
35. Apakah fungsi unit latihan dan pembangunan dalam pengurusan sumber manusia? *
1 point
36. Apakah faktor yang akan dipertimbangkan oleh pihak bank untuk meluluskan sesuatu pinjaman? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
38. Mengapakah sesetengah iklan yang disiarkan di televisyen tidak mempamerkan harga produk? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy