คำร้องขอเทียบรายวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชาเรียนหรือรหัสอ้างอิง ของรายวิชาบังคับของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำหรับเทียบรายวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา เฉพาะรายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
วันที่ยื่นคำร้อง *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ - นามสกุล *
รหัสประจำตัวนักศึกษา *
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด *
Required
ภาคเรียนที่ *
Required
รหัสวิชาที่ลงทะเบียน *
จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน *
Required
รหัสอ้างอิงรายวิชาที่ลงทะเบียน *
ชื่อวิชาที่ลงทะเบียนเรียน *
รหัสวิชาที่ขอเทียบกลับในหลักสูตร *
จำนวนหน่วยกิตที่ขอเทียบกลับในหลักสูตร *
Required
รหัสอ้างอิงรายวิชาที่ขอเทียบกลับในหลักสูตร *
ชื่อวิชาที่ขอเทียบกลับในหลักสูตร *
เกรด *
Required
ชื่อผู้สอน *
ชื่อประธานหลักสูตร *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. Report Abuse