Tesis UPC en 4 minuts / UPC Thesis in 4 minutes
El concurs formula el repte als doctorands i doctorandes d'explicar la seva tesi en una intervenció pública limitada a un màxim de quatre minuts, davant d'un públic no necessàriament especialitzat. El propòsit d'aquesta iniciativa és acostar la recerca universitària a la societat, així com potenciar l'interès d'aquests en la divulgació i difusió de la ciència. El concurs premia la capacitat del candidat per comunicar les seves idees a un públic no especialitzat en sessions obertes i públiques.

The contest formulates the challenge for doctoral students to explain their thesis in a public intervention limited to a maximum of four minutes, in front of a not necessarily specialized public. The purpose of this initiative is to bring university research closer to society, as well as to promote their interest in the dissemination of science. The contest rewards the candidate's ability to communicate his ideas to a not specialized audience in open and public sessions.

Email address *
Nom/Name *
Your answer
Cognom/ Surname *
Your answer
NIF/NIE *
Your answer
Telèfon / Telephone *
Your answer
Programa de doctorat / Doctoral programme
Enllaç al vídeo / Video link *
Your answer
Idioma de la presentació / Language of the presentation *
Breu descripció del contingut del vídeo (màx. 500 caràcters) / Brief description of the video’s content (up to 500 characters long): *
Your answer
Observacions / Comments
Your answer
Director/a de la tesi / Thesis supervisor *
Your answer
CONFIDENCIALITAT / CONFIDENTIALITY *
Required
BASES DEL CONCURS / CONTEST RULES *
Required
Acceptació LOPD *
Required
LOPD
En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals recollides a través de aquest formulari serà tractat i s'incorporarà al fitxer "Tesis en 4 minuts" de la UPC per gestionar la correcta difusió d'informació, productes i activitats de la UPC.
Tanmateix, l'informem que pot accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades i oposar-se al seu tractament, dirigint-se a l'adreça de correu electrònic: escola.doctorat@upc.edu

In compliance with the provisions of Organic Law 15/1999 of December 13 on the protection of personal data and the Royal Decree approving the Regulations for the development of the Organic Law on the Protection of Personal Data, we inform you that your Personal data collected through this form will be treated and will be incorporated into the contest “Tesis en 4 minuts” file of the UPC to manage the correct dissemination of information, products and activities of the UPC.
However, we inform you that you can access, rectify and cancel your data, and oppose your treatment, by writing to the email address: escola.doctorat@upc.edu

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service