Venteliste
Kære Forældre.
Tak for interessen for Torup Børnehave.
Her kan I melde jeres barn på vores venteliste.
Når vi har en ledig plads, vil vi kontakte jer for et formøde.
På formødet fortæller vi om børnehaven, og I fortæller os om jeres barn.
Vi vil også bede jer om at melde jeres barn fra ventelisten, hvis I bliver tilbudt en anden plads, som I siger ja til, ved at sende en mail til os på anlo@torupbornehave.dk
Har I spørgsmål eller  kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte leder Anna Lønne på telefonnr.
4798 7031 eller mail anlo@torupbornehave.dk
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Forældres navne *
Adresse *
Postnr *
By *
Mobilnummer *
Barnets fulde navn *
Barnets fødselsdato *
MM
/
DD
/
YYYY
Behovsdato *
MM
/
DD
/
YYYY
Evt nuværende institution
Har søskende i Torup Børnehave *
Mailadresse *
Bekræft mailadresse *

Information om behandling af dine personoplysninger 

Privatinstitutionen Torup Børnehave har, som dataansvarlig, pligt til at oplyse dig om behandlingen af de personoplysninger, som institutionen behandler om dig og dit barn[1]. Hvis du har nogle spørgsmål til behandlingen eller, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til den daglige leder, alternativt pr. e-mail: post@torupbornehave.dk 

Identitet
Institutionens oplysninger er: Torup Børnehave, Torup Bygade 5, DK-3390 Hundested, Tlf. 47987031, CVR: 2420090. Du kan læse mere om institutionen på www.torupbornehave.dk

Formål
Institutionen behandler dine og dit barns personoplysninger til brug for opskrivningen af dit barn på institutionens interne venteliste.

Det overordnede formål understøttes af en række underliggende formål (delformål), der er følgende:
·      at korrespondere med dig om forhold, der er relevant for dit barns opskrivning på ventelisten, såsom ved
       meddelelse om tilbud om institutionsplads,
·      at opbevare dokumentation til brug for en eventuel tvist,
·      at overholde institutionens pligter, der følger af dansk lovgivning. Institutionen er forpligtet til at overholdelse gældende databeskyttelseslovgivning samt iagttage dagtilbudsloven.

Grundlag for
 behandling
Institutionens behandling af dit og dit barns personoplysninger baseres på Databeskyttelsesforordningens artikel 6 samt Databeskyttelseslovens § 11. Institutionens behandling af dine og dit barns almindelige, herunder eventuelle fortrolige personoplysninger foretages på baggrund af:

a) institutionens forfølgelse af dets legitime interesser
[2].

Legitime interesser
Institutionen behandler nogle af dine og dit barns almindelige personoplysninger på baggrund af en af en interesseafvejning (kaldet interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er følgende:


1)    Institutionens interesse i at kunne korrespondere med dig om forhold, der er relevant for dit barns plads på ventelisten,

2)    Institutionens interesse i at opbevaring af dokumentation i tilfælde af en tvist.

Dit eller dit barns interesser, grundlæggende rettigheder- og frihedsrettigheder, går ikke forud for institutionens førnævnte legitime interesser.

Modtagere
Institutionen videregiver eller overlader ikke dine og dit barns personoplysninger til andre, medmindre dit barn tilbydes en institutionsplads. I så fald, vil jeres personoplysninger blive videregivet til kommunen.

Opbevaring/ slettefrister
Institutionen vil kontinuerligt under dit barns opskriv på ventelisten foretage en vurdering af, hvornår opbevaringen af dine og dit barns personoplysninger helt eller delvist ikke længere er nødvendigt i forhold til formålene, som de enkelte personoplysninger blev indsamlet til.


Dit og dit barns personoplysninger, der indgår i institutionens dokumentation for efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen opbevares i 5 år
[4]. Institutionen vil dog slette dine og dit barns øvrige personoplysninger på tidspunktet, hvor barnet ikke længere har et behov for at være noteret på ventelisten. Førnævnte slettefrister kan fraviges, såfremt en helhedsvurdering af samtlige relevante forhold tilsiger andet.

Rettigheder
Ret til indsigt: Du og dit barn har ret til at få indsigt i de oplysninger, som institutionen behandler om dig og dit barn samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15. Ret til berigtigelse (rettelse): Du og dit barn har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som institutionen har tilknyttet dig og dit barn.

Ret til sletning: Du og dit barn har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for institutionens generelle slettefrister indtræffer. Ret til begrænsning af behandling: Du og dit barn har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som institutionen har tilknyttet dig og dit barn.

Hvis du eller dit barn har ret til at få begrænset behandlingen, må institutionen fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du og dit barn har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod institutionens ellers lovlige behandling af dine og dit barns personoplysninger. Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du og dit barn har i visse tilfælde ret til at modtage dine eller dit barns personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage?
Du og dit barn har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som institutionen behandler dine og dit barns personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.
[1] Institutionens oplysningspligt følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 13.
[2] Behandlingsgrundlaget følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Grundlaget forklares nedenfor under afsnittet ”Legitime interesser”.

[3] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2. Der henvises til særskilt samtykkeerklæring.

[4] Institutionens forpligtelse hertil følger databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.