แบบทดสอบอาเซียน ม. 6
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดย ครูนำชัย หอมแก่นจัน
ชื่อ - สกุล ชั้น เลขที่ *
Your answer
1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน
3. เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN)จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ
4. การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
5. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ภาษาใดเป็นภาษาราชการของอาเซียน
6. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ
7. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
8. AFTA ย่อมาจากอะไร
9. คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด
10. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด
11. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด
12. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
13. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
14. ASEAN + 3 คือข้อใด
15. เพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms