เหนือคู่แข่งด้วยศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคอุตสาหกรรม Manufacturing Data Analytics
“Data is The New Oil” ในยุคที่ข้อมูลมีค่า ไม่ต่างจากน้ำมัน
การมี Data เยอะไม่ใช่ความสำคัญ แต่การนำ Data มาวิเคราะห์เพื่อสร้างมูลค่านั้นสำคัญกว่า

งานอบรม เหนือคู่แข่งด้วยศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคอุตสาหกรรม
Manufacturing Data Analytics
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
ณ ห้อง Grand Lilly โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

วิทยากร
คุณสิทธิภรณ์ เมืองกลาง : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Factory and Industry 4.0
ผศ.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Robotic and Automation

Highlight:
1. แนวคิด Digital Transformation และประโยชน์ของ data analytics for smart factory
2. ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการองค์กร Smart Factory ecosystem with horizontal vertical
integration
3. โครงสร้างและระบบสนับสนุน Big Data (Big Data Architecture and Ecosystem)
4. การจัดการข้อมูลการผลิต How to measure production floor productivity และความปลอดภัย
ของข้อมูล (Data security)
5. การใช้ข้อมูล Factory data analytics สำหรับ Smart Factory information insight สู่การตัดสินใจ
อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด ( Increase productivity with a fast ROI)
6. การนำเทคโนโลยี Big Data ไปใช้ และการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลสำหรับ Smart Factory แบบ
Real time Key Performance Indicator Manufacturing
----Cases study customers success smart Factory and assessment factory workshop ---
การใช้งานจริง โปรแกรมที่ได้รับรางวัล Gartner เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร (How to increase
capacity on all assets) และการประยุกต์ใช้กับโครงการ Lean Six Sigma


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service