XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia
11-14 XULLO/JULIO/JULY 2019 A GUARDA
Nome da embarcación/Nombre de la embarcación/Name of the ship *
Your answer
Eslora do casco (metros)/hull length (meters) *
Your answer
Calado (metros)/draught (meters) *
Your answer
Manga (metros)/sleeve (meters) *
Your answer
Ten bauprés/Tiene Bauprés/Has bowsprit *
Lonxitude do bauprés (metros)/longitud/length of the bowsprit (meters)
Your answer
Peso (toneladas)/Weight (tons)* *
Your answer
Tipo de aparello/Type rigging *
Your answer
Ano de construcción/Año de construcción/Year of construction (AAAA/YYYY) *
Your answer
Material *
Your answer
Propulsión/Propulsion
Your answer
Tipoloxía/Tipología de barco/type of boat *
Your answer
Historia/History
Your answer
Nome do armador/Nombre del armador/Name of the owner *
Your answer
Provincia/Country *
Your answer
Teléfono de aviso urxente/urgente/Urgent contact phone *
Your answer
Correo Electrónico/E-mail *
Your answer
Porto base/Base port *
Your answer
Nome da Asociación/Association *
Your answer
Website
Your answer
Todas as embarcacións inscritas teñen que estar ao día nos seguros que lles correspondan, ter a bordo os medios de auxilio e salvamento que necesiten por lei, ter aboias de defensa para os amarres e o material necesario para o fondeo, cumprir o plan de navegación que estableza ao Comisión de Navegación e que diariamente se marcará na reunión de patróns, amarrar ou fondear unicamente no lugar que a organización do XIV Encontro lle asigne. Ao realizar esta inscrición acepto as normas anteriormente indicadas e comprométome a cumprilas./Todas las embarcaciones inscritas tienen que estar al día en los seguros que les correspondan, tener a bordo los medios de auxilio y salvamento que necesiten por ley, tener boyas de defensa para los amarres y el material necesario para el fondeo, cumplir el plan de navegación que establezca la Comisión de Navegación y que diariamente se marcará en la reunión de patrones, amarrar o fondear únicamente en el lugar que la organización del XIV Encontro le asigne. Al realizar esta inscrición acepto las normas anteriormente indicadas y me comprometo a cumprirlas. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service