Інформаційний листок для Розробника

Інформаційний лист про наукову розробку
(винахід, ноу-хау, патент, продукт, виріб, технологію)
що пропонується до реалізації
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question