Chestionar privind identificarea nevoii de formare continuă şi de perfecţionare a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Alba, în anul şcolar 2022-2023
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Informații personale (vârsta și sexul) *
Required
2. Nivelul de învăţământ în care vă desfăşuraţi activitatea, şi mediul (urban/rural) în care se află unitatea şcolară unde activaţi
preșcolar
Primar
Gimnazial
Liceal
Postliceal
Rural
Urban
Clear selection
3. Cât de importantă consideraţi activitatea de formare continuă şi de perfecţionare pentru cariera unui cadru didactic *
4. Care este gradul dvs. de interes pentru activităţile de formare continuă şi de perfecţionare în general? Dar pentru cele derulate de C.C.D. Alba? *
Foarte mare
Mare
Redus
Foarte redus
Deloc interesant
În general
CCD Alba
5. Notaţi de la 1-5 (1-nu sunt interesat, 5-sunt foarte interesat) gradul de interes pe care îl aveţi pentru următoarele teme de formare continuă, având în vedere necesitatea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din şcoală: *
1
2
3
4
5
Didactica specialitatii
Management educaţional /instituţional
Platforme educaționale și instrumente digitale
Tic şi utilizarea calculatorului
Educație digitală și abilități media
Educaţie incluzivă
Dezvoltarea gândirii critice
Activități privind mentoratul didactic
Formarea în cariera didactică
Predarea, învățarea și evaluarea în sistem blended-learning
Educație interculturală
Management de proiect
Educația adulților (părinți, persoane din comunități dezavantajate, rromi etc)
Educație pentru drepturile omului
Educație pentru protecția mediului
Educație pentru egalitatea de șanse
Educație antreprenorială
6. Cum apreciaţi serviciile educaţionale de care aţi beneficiat din partea Casei Corpului Didactic Alba? *
7. Care consideraţi că sunt cele mai eficiente forme de comunicare şi informare, pentru ca toate cadrele didactice să afle în timp util despre acţiunile derulate de C.C.D. Alba? (puteţi bifa mai multe variante) *
Required
8. În ce măsură v-au ajutat programele şi activităţile Casei Corpului Didactic Alba în dezvoltarea /perfecţionarea /modernizarea /eficientizarea activităţii dumneavoastră? *
Submit
Clear form
This form was created inside of Casa Corpului Didactic Alba. Report Abuse