Kung Fu School Golden Dragon
Inschrijfformulier en reglement
Door het invullen van dit formulier kunt u zich inschrijven als lid van de Kung Fu school Golden Dragon. U gaat hiermee akkoord met onderstaand reglement.
1. U heeft recht op twee gratis proeflessen om een algemene indruk te krijgen van onze trainingswijze.
2. Het lesgeld dient op de eerste les van de maand betaald te worden en is gebaseerd op één les van twee uur.
3. Als gevolg van vakanties en feestdagen kan het voorkomen dat men geen les kan volgen. In zulke gevallen wordt geen lesgeld gerestitueerd.
4. Wanneer u om wat voor reden dan ook bent verhinderd, dient u dit mondeling (voorgaande les) of telefonisch mede te delen.
5. Het opzeggen of tijdelijk stopzetten van de lessen i.v.m. studie, blessures, e.d., dient schriftelijk of mondeling plaats te vinden. Doet u dit niet, dan wordt het lesgeld gewoon in rekening gebracht.
6. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en blessures die tijdens of buiten de lessen plaatsvinden.
7. Indien de leerling nog geen achttien jaar is dienen zijn/haar ouders of voogd dit inschrijfformulier te ondertekenen en zijn zij aansprakelijk voor het lesgeld.
8. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur zal ik de wetenschap van de Kung Fu, welke mij wordt geleerd, niet onderwijzen, demonstreren of anderzijds bekend maken.
9. Het is mij bekend dat ik nimmer misbruik mag maken van hetgeen ik met Kung Fu geleerd heb en ieder incident dat aanleiding kan geven tot vechtpartijen moet vermijden. Van Kung Fu mag ik slechts gebruik maken in geval van zuivere zelfverdediging. Dit betekent, als ik word aangevallen zonder daar de oorzaak van te zijn.
10. Het bestuur heeft het recht om leden tijdelijk of voorgoed te royeren indien deze reglementen niet stipt worden nageleefd of om een of andere reden welke de eer of goede naam van de vereniging in gevaar kunnen brengen.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms