Žiadosť o certifikáciu manažérskych systémov
Vyplnením tejto žiadosti poveruje žiadateľ Slovenskú certifikačnú spoločnosť vykonaním príslušnej certifikácie. Žiadateľ ďalej vyhlasuje, že bude dodržiavať požiadavky na certifikáciu a dodá všetky informácie potrebné k auditu.

Po preskúmaní uskutočniteľnosti žiadosti Vám zašleme návrh zmluvy.

Vopred ďakujeme za čas, ktorý venujete vyplneniu správnych údajov.


Na úvod Vaše identifikačné údaje:
Email address *
Identifikačné údaje
Meno a priezvisko / funkcia *
Osoba, ktorá žiadosť vyplní:
Telefónne číslo *
Kontaktné číslo pre prípad doplnenia informácií do žiadosti.
Názov spoločnosti *
Uveďte názov spoločnosti, za ktorú žiadosť vypĺňate.
Sídlo *
Adresa sídla spoločnosti.
Kontaktné a fakturačné údaje
Uveďte bližšie údaje o spoločnosti.
IČO: *
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v Obchodnom / Živnostenskom registri:
Štatutárny zástupca (meno, funkcia):
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web stránka:
Informácie o predmete žiadosti
Certifikácia systému manažérstva podľa normy: *
Required
Predmet činnosti organizácie: *
Uviesť tie činnosti, ktoré organizácia vykonáva a budú sa certifikovať.
Počet zamestnancov: *
Počet zmien: *
Štruktúra organizácie: *
Ktoré miesta a organizačné jednotky sa budú certifikovať.
Počet sídiel: *
V prípade viacerých sídiel (pobočiek) uveďte ich zoznam (označenie pobočky, adresa, počet zamestnancov, predmet činnosti, počet zmien).
Informácie o systéme manažérstva
Externe poskytované procesy:
Procesy, ktoré organizácia zabezpečuje externe (napr. subdodávky, kooperácie).
Výnimky z požiadaviek normy:
Len pre ISO 9001.
Informácie o technických zdrojoch
Infraštruktúra:
Dôležité informácie o budovách, prevádzke, strojno-technologických zariadeniach a type technológie.
Predpisy:
Normy, prípadne ďalšie dôležité normatívne a legislatívne dokumenty (označenie a názov) týkajúce sa predmetu činnosti.
Informácie o pripravenosti
Úroveň integrácie:
Iba pri certifikácii viacerých systémov manažérstva. Uveďte na koľko % máte jednotlivé systémy spojené (0% - systémy fungujú oddelene resp. samostatne, 100% - systémy sú plne integrované)
Účasť konzultantov:
Účasť konzultantov resp. poradcov pri budovaní manažérskych systémov môže pozitívne ovplyvniť priebeh certifikačného auditu. Ak takéto služby využívate, uveďte názov poradenskej organizácie prípadne meno poradcu.
Predpokladaný termín auditu:
Mesiac a rok, prípadne uveďte konkrétny dátum, ktorý je pre organizáciu vyhovujúci.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy