ประเมินความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายไร้สาย @internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ของช่องสัญญาณ "@internet-RMUTL" ทางผู้จัดทำแบบสอบถามใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทบุคลากร *
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ท่านเคยใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ "internet-RMUTL" และ "@RMUTL-Web-Login" หรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service