Identifikácia bariér na Univerzite Komenského

Univerzitné prostredie má byť prístupné, užívateľné a bezpečné pre všetkých, t.j. pre študentov, zamestnancov i návštevníkov univerzity.
Prostredníctvom tejto webovej stránky môžete pomôcť pri identifikovaní bariér v priestoroch UK (všetkých jej súčastí), dať podnet k ich postupnému odstraňovaniu, a tak prispieť k zvýšeniu prístupnosti akademického prostredia.
Vaše podnety spracujeme sa budeme o nich informovať kompetentných pracovníkov UK.
  This is a required question
  This is a required question

  Identifikácia bariér

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question