Trening: Otpornost zajednice na nasilni ekstremizam
Hope and Homes for Children u BiH organizuje treninge po nazivom "Otpornost zajednice na nasilni ekstremizam".
Cilj treninga je izgradnja kapaciteta civilnog društva za uspješno kreiranje i sprovođenje programa prevencije i suzbijanja nasilnog ekstremizma (P/SNE) u lokalnim zajednicama. Broj polaznika/ca je ograničen na 20. Prednost će imati predstavnici/ce organizacija civilnog društva iz centralnog dijela BiH.

Treninga je ukupno sedam, a planiramo ih održati do kraja 2019. godine, nakon čega će biti raspisan program malih grantova.

Troškove smještaja (ukoliko je potreban), osvježenja i prijevoza učesnika/ca obuke snosi organizator.

Aktivnost je dio regionalnog projekta „Zajednice na prvom mjestu: Kreiranje hub-a organizacija civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma - od prevencije do reintegracije“ koji Hope and Homes for Children sprovodi u partnerstvu sa Centrom za pravne građanske inicijative (Albanija), Forum mladi i neformalna edukacija - Forum MNE (Crna Gora), Partnerima Kosova – Centrom za upravljanje konfliktima (Kosovo*), Centrom za zajedničku osnovu (Sjeverna Makedonija) i Kulturnim centrom DamaD (Srbija). Projekat se realizuje uz financijsku podršku Europske unije, Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Njemačkog Maršalovog fonda SAD i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.
Email address *
E-mail adresa *
Your answer
Datum rođenja *
MM
/
DD
/
YYYY
Naziv organizacije *
Your answer
Ime i prezime učesnika/ce *
Your answer
Kontakt telefon: *
Your answer
Pozicija u organizaciji: *
Your answer
Navedite ukratko najbitnije aktivnosti Vaše organizacije: *
Your answer
Kako će trening doprinijeti Vama ili organizaciji koju predstavljate? *
Your answer
Da li ste ranije pohađali neku obuku vezanu za P/SNE? *
Da li imate nekih posebnih zdravstvenih/ prehrambenih zahtjeva koje bi organizatori trebali da uzmu u obzir? *
Your answer
Da li Vam je potreban smještaj i odakle putujete? *
Your answer
Dodatne napomene:
Your answer
Saglasan/a sam da tokom događaja budem fotografisan/a ili sniman/a. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy