Prihlasovací formulár
Ďalšie vzdelávanie vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického smeru UNIZA (ďalej len VVU UNIZA)
Začiatok kurzu: 21.september 2018
Email address *
Prihlásený berie na vedomie, že právnym základom spracúvania osobných údajov uvedených v tomto prihlasovacom formulári do vzdelávacieho kurzu VVU je jeho súhlas ako dotknutej osoby vyjadrený podaním prihlášky na vzdelávací kurz VVU realizovaný ÚCV UNIZA. Prihlásený týmto vyjadruje v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka a článkom 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „nariadenie“) svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto prihláške a fotografií pripravených v rámci vzdelávacieho kurzu VVU a ich zverejnením na stránkach ÚCV UNIZA a facebook stránke "Učiteľ na UNIZA". Účelom spracúvania osobných údajov uvedených v prihláške je prihlasovanie na vzdelávací kurz VVU a s ním spojených služieb. Tento súhlas udeľujem na čas potrebný na dosiahnutie uvedeného účelu. Účelom spracúvania fotografií je vytvorenie dokumentácie zo vzdelávania a propagácia vzdelávania. V prípade nesúhlasu prihláseného, ÚCV UNIZA nebude osobné údaje a fotografie spracúvať ani zverejňovať. Prihlásený potvrdzuje, že je oboznámený so Všeobecnými podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré obsahujú aj podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutej osoby vyplývajúce z nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service