Access Survey
Khu học chánh độc lập Pflugerville đang thu thập dữ liệu để cung cấp thiết bị cho sinh viên để được hướng dẫn tại nhà. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin bên dưới để chúng tôi có thể xác định khả năng hỗ trợ tại nhà.
Email *
Liệt kê mỗi học sinh của trẻ em với số S #. Vui lòng sử dụng dấu phẩy để phân tách các số nếu bạn có nhiều hơn một học sinh. (Ví dụ: s #######, s #######, s #######)
Có bao nhiêu trẻ em học tại một trường tiểu học ở PfISD? *
Có bao nhiêu trẻ em học tại một trường trung học cấp I ở PfISD? *
Có bao nhiêu trẻ em học tại một trường trung học cấp II ở PfISD? *
Xin vui lòng chọn (các) trường mà con hiện đang đi học. *
Required
Bạn sử dụng loại thiết bị nào để truy cập những thông tin của quận? *
Con bạn sử dụng loại thiết bị nào ở nhà để truy cập vào những tài liệu của quận? *
Vui lòng liệt kê nhà cung cấp dịch vụ Internet (mạng) của bạn. (ví dụ: Spectrum, ATT, Không có) *
Bạn có truy cập dịch vụ Internet (mạng) không dây có sẵn trong nhà của bạn không? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pflugerville ISD. Report Abuse