Cwrs Achub Bywyd Pwll Nofio - Pool Lifeguard Course
Defnyddiwch y daflen yma i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs. Byddwn ni cysylltu gyda chi gyda mwy o fanylion ac i drefnu i chi talu'r ffi.

Please use this form to express your interest in the course. We will contact you with more details and to arrange payment of the course fees.

Minimum candidate age: 16. The STA Pool Lifeguard qualification is the most comprehensive lifesaving qualification. On the course, you will learn essential skills including the theory of pool lifeguarding, supervision, the roles and responsibilities of a lifeguard and the risks associated with a swimming pool or leisure centre. Calon Tysul is looking for new casual members of part time staff. This qualification is your first step.

Rhaid i ymgeiswyr bod o leiaf 16 oed. Dyma'r cymhwyster achub bywyd pwll STA - y cymhwyster achub bywyd mwyaf cynhwysfawr. Ar y cwrs, byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol gan gynnwys theori bywydau pyllau, goruchwylio, rolau a chyfrifoldebau achubwr bywyd a'r risgiau sy'n gysylltiedig â phwll nofio neu ganolfan hamdden. Mae Calon Tysul yn chwilio am staff achlysurol newydd rhan amser. Dyma eich cam cyntaf.

Cost = £200

Dydd Gwener 21/6/19 Friday (17:00 - 21:00)
Dydd Sadwrn 22/6/19 Saturday (09:00 - 17:00)
Dydd Sul 23/6/19 Sunday (09:00 - 17:00)
Dydd Sadwrn 29/6/19 Saturday (09:00 - 17:00)
Dydd Sul 30/6/19 Sunday (09:00 - 17:00)

Lleoliad - Location: Calon Tysul, Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP - 01559 362548

https://www.safetytrainingawards.co.uk/qualifications/lifesaving/pool-lifeguarding/
Enw cyntaf *
Forename
Cyfenw *
Surname
Dyddiad Geni *
Date of Birth
MM
/
DD
/
YYYY
Cyfeiriad e-bost *
Email address
Rhif ffon 1 *
Phone number 1
Rhif ffon 2
Phone number 2
Cod Post *
Post Code
Oes diddordeb gen ti mewn gwaith cyflogedig fel Achubwr Bywyd yng Nghalon Tysul? *
Are you interested in paid work as a Lifeguard in Calon Tysul?
Required
Pa lefel Cymraeg llafar ydych chi? *
What level is your speaking Welsh?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy