แบบประเมินความเพิงพอใจ ปีงบประมาณ 67(สำนักงานอธิการบดี) แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของ สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
แบบสำรวจความคิดเห็นนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 4 ตอน
คำชี้แจง
ตอนที่ 1 แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตอน 2 ผู้ประเมิณ หมายถึง ผู้ที่มาขอรับบริการจากสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยตรง เช่น อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยหและบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตอน 3 ข้อเสนอแนะนำการให้บริการด้านต่าง ๆ  ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะนำการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการให้บริการให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dhonburi Rajabhat University. Report Abuse