آزمون MBTI
آزمون تست شخصیت مایر یکی از معتبر ترین آزمون های شخصیت شناسی
نام و نام خانوادگی *
Your answer
تاریخ تولد *
MM
/
DD
/
YYYY
تلفن *
Your answer
آیا شناختن شما
آیا
شما معمولا
روابط دوستانه شما
می توانید به طور نامحدود
در صحبت کردن با دوستانتان
آیا معمولا
وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند
آیا عادت دارید
آیا
وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید ؟
در بین دوستانتان آیا
در یک محفل اجتماعی
در میهمانی ها
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
در یک مهمانی دوست دارید:
هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:
در یک گروه بزرگ اغلب:
زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید:
آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه علاقه دارید؟
آیا معمولا منظورتان
وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید
وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود
ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟
هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا
اگر معلم بودید ترجیح می دادید
معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید؟
در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح می دهید
درشیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید
کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟
آیا در تصمیم گیری ‚ بیشتر
هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید
احساس می کنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر می آید؟
فکر می کنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است؟
احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
آیا معمولا
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
آیا به طور طبیعی:
برای انجام یک کار ‚ آیا
هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید
آیا مطابق برنامه عمل کردن
هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود
اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید
آیا ترجیح می دهید
آیا
آیا فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانه
وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید
آیا
در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی می رسید
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
آیا به طور کلی ترجیح می دهید:
وقتی برای یک روز جایی می روید . آیا ترجیح می دهید :
در مورد کارهای روز مره ترجیح می دهید
آیا
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy