Test silných stránek (klasifikace VIA)
📌 Zjistěte, jaké jsou Vaše SILNÉ STRÁNKY! Vhled vám poskytne např. klasifikace VIA (Values In Action - "hodnoty v akci"). Po vyplnění tohoto sebehodnotícího testu silných stránek PRO DOSPĚLÉ nad 18 let získáte ZDARMA formou 5-ti denního e-mailového minikurzu:
1. krátkou zprávu v angličtině (originál bezplatné zprávy Institutu VIA)
2. interaktivní zpětnou zprávu v češtině, s pořadím a popisem Vašich 24 silných stránek a dalšími odkazy,
3. extra e-book k výsledkům,
4. přehlednou mapu se silnými stránkami pro Vaše prospívání,
5. soubor plakátů s přehledem 6 ctností, obsahujících všech 24 silných stránek VIA,
6. tipy k zamyšlení, rozvoji a kultivaci Vašich (nejen) TOP 5 silných stránek, 21 klíčových myšlenek k silným stránkám atd.
6. rekapitulaci a odkazy k vytváření synergii s osobními hodnotami.

Za zhruba 20-30 minut reflexe do Vašeho života to zcela jistě stojí. S chutí se do toho pusťte!

Poznámky:
Test je překladem otázek do češtiny. Doplňuje a rozšiřuje možnosti jej zvládnout i pro ty, kteří si v angličtině nejsou jisti. Původně k tomu sloužil pouze e-book s překladem otázek. Ten je i nadále ke stažení na https://www.liborfriedel.cz/silne-stranky-values-in-action.

(Pro vyplnění testu přímo v angličtině přejděte na mou profi-stránku VIA - http://liborfriedel.pro.viasurvey.org).

Doplňky a pětidílný e-mailový kurz jsou mou aktivitou k podpoře klientů (a těch, kteří mají obavy z angličtiny), např. v koučování, pro diskusi ve skupinách lidí na workshopech ve firmách apod. Test bohužel není dostupný přímo v češtině a domluva s Institutem VIA je zdlouhavá.

UPOZORNĚNÍ! Při bezplatném vyplnění testu mimo tento formulář nebo mou profi-stránku, získáte bezplatně pouze stručný přehled pořadí silných stránek VIA v angličtině.

Máte-li otázky, tipy či doporučení, prosím napište mi na info@liborfriedel.cz. Děkuji

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Vaše jméno a příjmení (bude uvedeno ve zprávě o Vašich silných stránkách, uvítám, když nebudete používat zkratky, ani iniciály) *
Test je zde rozdělen pro přehlednost do 12 sekcí. Každá sekce obsahuje 10 prohlášení.
Mnoho prohlášení/tvrzení odráží to, co pro řadu lidí je či by mohlo být lákavé a přitažlivé. Odpovídejte však prosím pouze v tom smyslu, zda tvrzení odpovídá tomu, JACÍ SKUTEČNĚ JSTE. Buďte (k sobě) upřímní a přesní! Pokud to lze, vyhýbejte se středové (neutrální) hodnotě.
Pro každé z tvrzení vyberte vždy POUZE JEDNU MOŽNOST (1-5)!  Výsledky mohou být k dispozici jen tehdy, když vyhodnotíte VŠECH 120 TVRZENÍ. Děkuji mnohokrát za spolupráci.
Sekce 1 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
1.Schopnost přicházet s novými a odlišnými nápady je jednou z mých silných stránek.
2. Často vystupuji tváří v tvář silné opozici.
3. Nikdy neodejdu od úkolu, dokud není hotov.
4. Vždy dodržuji své sliby.
5. Nedělá mi problém jíst zdravou stravu.
6. Vždy se na věci dívám z té světlejší stránky.
7. Jsem spirituálním/duchovním člověkem.
8. Vím, jak se chovat v různých společenských situacích.
9. Vždy dokončím, co začnu.
10. Opravdu si užívám toho, dělat malé laskavosti přátelům.
Sekce 2 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
11. V mém životě jsou lidé, kterým na mých pocitech a pohodě záleží stejně jako na jejich vlastních.
12. Jako lídr zacházím dobře se všemi stejně, bez ohledu na jejich zkušenosti.
13. I když mi „pod nosem“ leží sladkosti a cukrovinky, nikdy se nepřejídám.
14. Praktikuji své náboženství.
15. Zřídkakdy chovám k někomu zášť.
16. Vždy jsem zaneprázdněn něčím zajímavým.
17. Jsem nadšen, když se učím něčemu novému.
18. Rád promýšlím nové způsoby, jak dělat věci.
19. Bez ohledu na to, jaká je situace, jsem schopen do ní zapadnout.
20. Nikdy neváhám veřejně vyjádřit nepopulární názor.
Sekce 3 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
21. Věřím, že upřímnost je základem důvěry.
22. Snažím se rozveselit lidi, kteří vypadají, že jsou „dole“.
23. Zacházím se všemi lidmi stejně, bez ohledu na to, kdo by to mohl být.
24. Jednou z mých silných stránek je pomáhat skupině lidí dobře spolupracovat, i když mezi nimi jsou rozdíly.
25. Jsem velmi disciplinovaným člověkem.
26. Vždy přemýšlím, před tím než promluvím.
27. Vidím-li krásné věci, zažívám hluboké emoce.
28. Alespoň jednou denně se zastavím a uvědomím si, jak jsem byl požehnán.
29. Navzdory různým výzvám vždy do budoucnosti hledím s nadějí.
30. Má víra mě nikdy v těžkých dobách neopouští.
Sekce 4 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
31. Nechovám se, jako bych byl nějaký zvláštní člověk.
32. Vítám příležitost rozjasnit den někoho jiného smíchem.
33. Nikdy nevyhledávám pomstu.
34. Vážím si své schopnosti kriticky myslet.
35. Mám schopnost přimět druhé lidi, aby se cítili být zajímavými.
36. Musím stát za tím, čemu věřím, i když to má negativní výsledky/důsledky.
37. Dokončuji věci navzdory překážkám na cestě.
38. Rád dělám ostatní lidi šťastnými.
39. Jsem nejdůležitější osobou v životě někoho jiného.
40. Jsem-li členem skupiny, pracuji co nejlépe.
Sekce 5 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
41. Práva každého jsou pro mě rovnocenně důležitá.
42. Vidím krásu tam, kde druzí lidé procházejí bez povšimnutí.
43. Mám jasnou představu o tom, co chci, aby se v budoucnu stalo.
44. Nikdy se nechlubím tím, čeho jsem dosáhl.
45. Snažím se bavit za všech různých situací.
46. Miluji to, co dělám.
47. Jsem nadšený z mnoha různých činností a aktivit.
48. Jsem skutečný celoživotní student (celý život se učím).
49. Vždy přicházím s novými způsoby, jak dělat věci.
50. Lidé mě popisují jako „moudrého více než odpovídá věku“.
Sekce 6 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
51. Mým slibům je možné důvěřovat.
52. Každému dávám šanci.
53. Abych byl efektivní lídr, chovám se ke všem stejně.
54. Nikdy nechci věci, které jsou pro mě z dlouhodobého hlediska špatné, byť mi z krátkodobého hlediska dělají dobře.
55. Krása vylíčená ve filmu, mě často zanechává oněmělého.
56. Jsem nadmíru vděčný člověk.
57. Snažím se do všeho co dělám, přidat špetku humoru.
58. Těším se na každý nový den.
59. Věřím, že nejlepší je odpustit a zapomenout.
60. Mám mnoho zájmů.
Sekce 7 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
61. Když to téma vyžaduje, mohu být ve svých myšlenkách velmi racionální.
62. Mí přátelé říkají, že mám spoustu nových a rozličných nápadů.
63. Vždy se dokážu podívat na věci a vidět celkový obraz.
64. Vždy si stojím za svou vírou.
65. Nevzdávám se.
66. Jsem věrný svým vlastním hodnotám.
67. Ve svém životě stále cítím přítomnost lásky.
68. Vždy jsem schopen dodržovat dietu.
69. Vždy, než začnu jednat, promýšlím důsledky.
70. Vždy jsem si vědom přirozené krásy v prostředí.
Sekce 8 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
71. Má víra mě dělá tím, kým jsem.
72. Mám mnoho energie.
73. V každé situaci nacházím něco zajímavého.
74. Neustále čtu.
75. Promyšlení věcí je součástí toho, kým jsem.
76. Přemýšlím originálním způsobem.
77. Jsem dobrý ve vnímání toho, co cítí ostatní lidé.
78. Mám vyzrálý pohled na život.
79. Jsem stejně nadšený z štěstí druhých, jako ze svého vlastního.
80. Mohu vyjádřit lásku někomu jinému.
Sekce 9 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
81. Bez výjimky podporuji členy svého týmu nebo členy skupiny.
82. Mí přátelé mi vždy říkají, že jsem silný, ale spravedlivý lídr.
83. Vždy dokážu přesně rozlišit dobré od špatného.
84. Cítím vděčnost za to, čeho se mi v životě dostalo.
85. Vím, že s cíli, které jsem si stanovil uspěji.
86. Málokdy na sebe upozorňuji.
87. Mám velký smysl pro humor.
88. Zřídkakdy se snažím oplácet.
89. Vždy vážím pro a proti.
90. Držím se všeho, co se rozhodnu udělat.
Sekce 10 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
91. Baví mě být laskavý k ostatním.
92. Dokážu přijmout lásku od ostatních.
93. I když s nimi nesouhlasím, vždy si respektuji lídry v mé skupině.
94. Dokonce i když se mi někdo nelíbí, chovám se k němu férově.
95. Jako lídr se snažím učinit šťastnými všechny členy skupiny.
96. Jsem velmi opatrný člověk.
97. Žasnu nad jednoduchými věcmi v životě, které by druzí mohli považovat za samozřejmé.
98. Když se podívám na svůj život, nacházím mnoho věcí, za které bych měl být vděčný.
99. Bylo mi řečeno, že skromnost je jednou z mých nejpozoruhodnějších vlastností.
100. Obvykle jsem ochoten dát někomu další šanci.
Sekce 11 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
101. Myslím, že můj život je nesmírně zajímavý.
102. Čtu obrovské množství rozmanitých knih.
103. Snažím se mít pro svá důležitá rozhodnutí dobré důvody.
104. Vždy vím, co říct, aby se lidé cítili dobře.
105. Možná to nebudu říkat ostatním, ale považuji se za moudrého člověka.
106. Je pro mě důležité respektovat rozhodnutí učiněné mou skupinou.
107. Vždy činím pečlivé volby.
108. Každý den cítím hluboký pocit uznání.
109. Pokud se cítím na dně, vždy přemýšlím o tom, co je v mém životě dobrého.
110. Má víra dělá můj život důležitým.
Sekce 12 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
111. Probouzím se s pocitem vzrušení nad možnostmi dne.
112. Rád pro zábavu čtu knihy z literatury faktu.
113. Druzí mě považují za moudrého člověka.
114. Jsem odvážný člověk.