Test silných stránek (klasifikace VIA)
📌 Zjistěte, jaké jsou Vaše SILNÉ STRÁNKY! Vhled vám poskytne např. klasifikace VIA (Values In Action - "hodnoty v akci"). Po vyplnění tohoto testu silných stránek PRO DOSPĚLÉ nad 18 let získáte ZDARMA formou 5-ti denního e-mailového minikurzu:
1. krátkou zprávu v angličtině (originál bezplatné zprávy institutu VIA)
2. interaktivní zpětnou zprávu v češtině, s pořadím a popisem Vašich 24 silných stránek a dalšími informacemi,
3. extra e-book k výsledkům,
4. přehlednou mapu se silnými stránkami pro vaše prospívání,
5. soubor plakátů s přehledem 6 ctností, obsahujících 24 silných stránek VIA,
6. tipy k zamyšlení, rozvoji a kultivaci Vašich (nejen) TOP 5 silných stránek, 21 klíčových myšlenek k silným stránkám atd.
6. rekapitulaci a odkazy k vytváření synergii s osobními hodnotami.

Za zhruba 15-30 minut reflexe do Vašeho života to zcela jistě stojí. S chutí se do toho pusťte!

Poznámka:
Test je překladem otázek do češtiny. Doplňuje a rozšiřuje možnosti jej zvládnout i pro ty, kteří si v angličtině nejsou jisti. Původně k tomu sloužil pouze e-book s překladem otázek. Ten je i nadále ke stažení na https://www.liborfriedel.cz/silne-stranky-values-in-action.
Pro vyplnění testu přímo v angličtině přejděte na mou profi-stránku VIA - http://liborfriedel.pro.viasurvey.org. Doplňky a e-mailový kurz jsou mou aktivitou k podpoře klientů (a těch, kteří mají obavy z angličtiny). Test není dostupný v češtině a domluva s Institutem VIA je zdlouhavá. Při bezplatném vyplnění testu mimo tento formulář nebo mou profi-stránku, získáte bezplatně pouze stručný přehled pořadí silných stránek VIA.

Máte-li otázky napište na info@liborfriedel.cz.
Email address *
Vaše jméno a příjmení (bude uvedeno ve zprávě o Vašich silných stránkách) *
Your answer
Test je zde rozdělen pro přehlednost do 10 sekcí.
Mnoho tvrzení odráží to, co by pro řadu lidí přitažlivé. Odpovídejte však pouze v tom smyslu, zda tvrzení odpovídá tomu, JACÍ SKUTEČNĚ JSTE. Buďte (k sobě) upřímní a přesní!
Pro každé z tvrzení vyberte vždy POUZE JEDNU MOŽNOST (1-5)! Výsledky mohou být k dispozici jen tehdy, když vyhodnotíte VŠECH 96 TVRZENÍ. Děkuji.
Sekce 1 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
1. Vidím-li krásné věci, prožívám hluboké emoce.
2. Vždy se ozvu na protest, slyším-li někoho říkat zlé a podlé věci.
3. Vždy přicházím s novými způsoby, jak věci dělat jinak.
4. Mám mnoho zájmů.
5. Vždy se k lidem chovám spravedlivě, ať je mám rád nebo ne.
6. Nechci vidět nikoho trpět, dokonce ani mého nejhoršího nepřítele.
7. Jsem nesmírně vděčnou osobou.
8. Vždy dodržují své sliby.
9. Vždy jsem schopen najít něco pozitivního v tom, co se ostatním zdá negativní.
10. Do čehokoli co dělám, se vždy snažím přidat špetku humoru.
Sekce 2 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
11. Vždy zkoumám obě strany problému.
12. Nikdy nejsem zaneprázdněn natolik, abych nepomohl příteli.
13. Jsem velmi dobrý ve vedení skupinových činností a aktivit.
14. Vždy ustoupím od svého původního záměru, jen abych se mohl zúčastnit vzdělávací akce.
15. Přijímám lásku ostatních.
16. Nikdy se nechlubím tím, čeho jsem dosáhl.
17. Když pracuji, nikdy neodvádím svou pozornost od toho co právě dělám.
18. Druzí mě považují za moudrého člověka.
19. Volím a vybírám vždy pečlivě.
20. Je pro mě snadné zůstat disciplinovaný.
Sekce 3 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
21. Vždy dobře vycházím s lidmi, se kterými jsem se právě setkal.
22. Jsem duchovně (spirituálně) založeným člověkem.
23. Je pro mě důležité respektovat rozhodnutí učiněné mou skupinou.
24. Mám velké množství energie.
25. Je pro mě důležité, že žiji ve světě obklopeném krásou.
26. Jsem statečným člověkem.
27. Jsem hrdý na to, že jsem originální.
28. Domnívám se, že můj život je ohromně zajímavý.
29. I když se mi někdo nelíbí, chovám se k němu slušně.
30. Málokdy pociťuji zášť.
Sekce 4 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
31. Ve svém životě jsem byl bohatě požehnán.
32. Věřím, že upřímnost je základem důvěry.
33. Když se cítím být „dole“, vždy přemýšlím o tom, co je v mém životě dobrého.
34. Jsem znám svým smyslem pro humor.
35. Rozhoduji se pouze tehdy, mám-li k dispozici všechna fakta.
36. Rozhoduji se pouze tehdy, mám-li k dispozici všechna fakta.
37. Jednou z mých silných stránek je pomáhat pracovat dobře společně skupině lidí, i když mají každý své individuální odlišnosti.
38. Jsem opravdu člověk, který se celý živit učí.
39. Jsem dobrý v tom, vyjadřovat druhým lásku.
40. Raději nechávám druhé, aby hovořili o sobě.
Sekce 5 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
41. Vždy dokončím to, co začnu.
42. Druzí ke mně chodí pro radu.
43. Jsem velmi opatrný člověk.
44. Jsem dobrý v dokončování úkolů, dokonce i když bych s tím kolikrát „chtěl praštit“.
45. Mám schopnost učinit, aby se lidé cítili zajímavými.
46. Mám ve svém životě „volání“. (Uvědomuji si, že mě něco v životě „volá“)
47. Bez výjimky podporuji členy svého týmu a následovníky.
48. Probouzím se s pocitem vzrušení z možností nadcházejícího dne.
49. Vždy jsem si vědom přirozené krásy prostředí.
50. Často se stavím tváří v tvář silnému odporu/opozici.
Sekce 6 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
51. Mí přátelé říkají, že mám spoustu nových a rozmanitých nápadů a myšlenek.
52. Jsem nadšen mnoha různými činnostmi.
53. Se všemi lidmi zacházím stejně, bez ohledu na to, kdo by mohli být.
54. Vždy jsem ochoten dát někomu šanci, aby se změnil.
55. Každý den cítím hluboký pocit vděčnosti.
56. Říkám pravdu, i když vím, že se dostanu do potíží.
57. Vím, že v cílech, které jsem si pro sebe stanovil uspěji.
58. Nikdy nedovolím pochmurné situaci, aby zhatila můj smysl pro humor.
59. Pro svá důležitá rozhodnutí se snažím mít dobré důvody.
60. Vždy se snažím pomáhat lidem v nouzi.
Sekce 7 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
61. Přátelé vždy říkají, že jsem silný, ale spravedlivý lídr.
62. Nikdy neopomenu příležitost naučit se něčemu novému.
63. Často vyjadřují lásku druhým.
64. Bylo mi řečeno, že skromnost je jednou z mých nejvýraznějších vlastností.
65. Nikdy s úkolem neskončím, dokud není hotov.
66. Mí přátelé si myslí, že jsem moudrý.
67. Předtím než začnu jednat, pokaždé promýšlím důsledky.
68. Nepodléhám pokušení.
69. Jsem dobrý ve vnímání toho, co cítí druzí lidé.
70. Má víra ze mě dělá toho, kým jsem.
Sekce 8 *
1 - To jsem přesně já (zcela souhlasí)
2 - To jsem asi já (spíše souhlasí)
3 - Neutrální
4 - To nejsem já (spíše nesouhlasí)
5 - To vůbec nejsem já (zcela nesouhlasí)
71. Nejlépe pracuji, když jsem členem skupiny.
72. Jsem opravdu natěšený, abych mohl začít každý nový den.
73. Vidím krásu, kolem které druzí projdou, aniž by ji vůbec zpozorovali.
74. Nikdy neváhám veřejně vyjádřit nepopulární názor.