Gezondheidsenquete Bijenstanden 2016

De FAB-BBF (Fédération Apicole belge – Belgische Bijenteelt Federatie) en de KONVIB (Koninklijke Vlaamse Imkersbond), met de hulp van de CARI ("Centre Apicole de Recherche et d’Information") en van Honeybee Valley, stellen je deze vragenlijst voor, welke als doel heeft de gezondheidstoestand van je bijenstand op te stellen.
De vragen met een asterisk zijn verplicht in te vullen.

Alvast bedankt voor je medewerking.