Ankieta skierowana do mieszkańców Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania
Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu nowodworskiego i malborskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie.
Badanie realizowane jest przez Żuławską Lokalną Grupę Działania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą nam na dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Żuławskiej LGD do potrzeb mieszkańców i regionu

1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem "moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby? *
Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi
2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem" w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się"? *
3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: *
Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/trochę żle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób do 29 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: *
Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno - sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/ organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/ komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/ gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w swojej gminie? *
5.1. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? *
5.2. Jakie są powody zmiany miejsca zamieszkania? (jeśli dotyczy)
6. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury/obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? *
7. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? *
8. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? *
9. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? *
10. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? Prosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych odpowiedzi) *
Required
11. Czy zna Pan/i Żuławską Lokalną Grupę Działania? *
12. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Żuławskiej Lokalnej Grupie Działania? *
Required
METRYCZKA
M1. Status na rynku pracy: *
M2. Płeć: *
M3. Niepełnosprawność: *
M4. Wykształcenie: *
M5. Wielkość gospodarstwa rolnego: *
M6. Przedział wiekowy: *
M7. Miejsce zamieszkania: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service