Dotazník pre odborníkov

Vážení odborníci,
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zriadila Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) s cieľom spojiť odborníkov, ktorí sa venujú autizmu, do spolupracujúcej siete v oblasti výskumu, diagnostiky a liečby autizmu. ACVA bude predstavovať kontaktný bod pre odborníkov a pacientov.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť krátkym dotazníkom.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question