જિલ્લાકક્ષાનો રોજગાર ભરતીમેળો
જિલ્લા રોજગાર કચેરી, હિંમતનગર, નગર રોજગાર કચેરી, ખેડબ્રહ્મા અને વિદ્યાનગરી કોલેજ, મોતીપુરા ના સંંયુક્ત ઉપક્રમે  સાબરકાંઠા જિલ્લાના રોજગારવાચ્છું ઉમેદવારો માટે તા.૦૭-૦૫-૨૦૨૨ ને શનિવારના રોજ  જિલ્લાકક્ષાના રોજગાર ભરતીમેળાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જે ઉમેદવાર મિત્રો આ રોજગાર ભરતીમેળામાં ભાગ લઇ રોજગારી મેળવવા ઇચ્છુંક હોય તે ઉમેદવારોને ફોર્મની  તમામ વિગતો અંગ્રેજી કેપીટલ અક્ષરમાં જ ભરવા જણવવામાં આવે છે.
Email *
ઉમેદવારનું પૂરૂ નામ *
જાતી (Gender) *
Category *
Minority
Clear selection
જન્મ તારીખ *
MM
/
DD
/
YYYY
ઇ-મેલ (E-mail) *
મોબાઇલ નબંર (Mobile number) *
આધારકાર્ડ નંબર *
રોજગારીની સ્થીતી *
સરનામું (Address) *
જીલ્લો *
તાલુકો(Taluko) *
ગામ /શહેરનું નામ *
પીન કોડ (Pin Code) *
શૈક્ષણીક લાયકાત (Education Details) *
મેળવેલ ડિગ્રી *
આઇ.ટી.આઇ.નો ટ્રેડ/ડિપ્લોમા/સ્નાતક/અનુસ્નાતક માં મુખ્ય વિષયનુ નામ/ (SPECIALISATION) *
છેલ્લી શૈક્ષણિક લાયકાતની  બોર્ડ / યુનિવર્સીટીનુ નામ *
છેલ્લી શૈક્ષણિક લાયકાતનું પાસ થયાનું વર્ષ *
છેલ્લી શૈક્ષણિક લાયકાતની ટકાવારી / ગ્રેડ (ક્ગપૅ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy