Webbenkät för Svensk idrottspsykologisk förening, SIPF
Denna enkät syftar till att lyssna in våra nuvarande och möjliga framtida medlemmar till SIPF om deras syn på föreningen och dess utveckling.
Informationsbrev
För att utveckla Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF) behöver vi veta mer om hur våra målgrupper ser på föreningens arbete och nyttan med det föreningen erbjuder. Därför genomför vi denna enkätstudie.

Enkäten består av som mest 20 stycken frågor (eventuellt färre frågor beroende på dina svarsalternativ) och tar cirka 5-10 minuter att fylla i. Enkäten görs anonymt. När du har skickat in enkäten så kommer du få en fråga om du vill vara med i en tävling och få chansen att vinna en fribiljett till SIPFs vårkonferens 23-24 mars 2019 på Bosön i Stockholm. Om du vill delta i tävlingen så kan du följa länken och fylla i din mailadress i ett separat formulär. Väljer du att ange en mailadress så kommer den inte att kopplas till dina övriga svar. Efter att tävlingen är avslutad så kommer denna mailadresslista att tas bort.

De uppgifter du lämnar skyddas av sekretesslagen. De svar du anger kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. All information som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten från studien kommer enbart redovisas på gruppnivå så att ingen enskild person kan identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan, utan särskild förklaring.

För mer information och eventuella frågor om enkätundersökningen kontakta:

Magnus Winter,
Vice ordförande i SIPF
magnus@winterconsulting.se

Ulrika Billme
Ordförande i SIPF
billme.ulrika@gmail.com

Arne Edvardsson
Kommunikationsgruppen i SIPF
Arne.edvardsson@hh.se

Samtycke *
Enkätstart
1a. Ålder
1b. Kön
1c. Geografisk hemvist
1d. Yrkesroll/Roll
Välj den roll du mest identifierar dig med
2a. Hur håller du dig uppdaterad och informerad om idrottspsykologi? (OBS! Det går att kryssa i flera)
2b. Hur väl anser du att du känner till Svensk Idrottspsykologisk Förening
2c. Har du kännedom om vad Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF) är för något? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms