Prihláška na zhromaždenie (modlitbu) október 2017

Milí priatelia,
prihláste sa prosím na najbližšie modlitebné zhromaždenie „Ježiš uzdravuje“ v bratislavskom UPeCe.
Za prihlásených účastníkov sa budeme osobitne vopred modliť. :- )
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question