MENTALITETSENKÄT FÖR BARBET
Är din barbet 2 år eller äldre?
Alla ägare av en barbet som är 2 år eller äldre uppmuntras att fylla i dessa uppgifter rörande sin hunds mentalitet.

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt.
Svaren för individuella hundar kommer INTE att redovisas eller lämnas ut. Vi kommer att sammanfatta svaren och göra dem tillgänglig för alla i ett lättbegripligt och överskådligt format (procent, antal, stapeldiagram el.dyl.).
Vi kommer i sammanfattningarna enbart att redovisa generella resultat och inte några enskilda svar. I våra redovisningar kommer man INTE att kunna se resultatet från någon enskild hund, och INTE heller om en hund kommer från en viss kennel. Observera att alltså INGA individers identitet kommer att kunna urskiljas i vår redovisning

Svar och resultat sparas och kommer att ligga till grund för vårt arbete med RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) som vi är ålagda av SKK att skriva. Dessa hålls aktuella och revideras med jämna mellanrum. Samt ligga till grund för annat arbete relaterat till rasens avel och hälsa.

Det är mycket viktigt för att rasklubben (och därigenom vi alla) ska få en kompletterad och så korrekt bild som möjligt av rasens mentalitet, och på basis av denna information kunna modifiera riktlinjerna för avelsarbetet. Avsikten är således att få en väl grundad sammanfattning av läget för rasen inom Sverige, och syftet är INTE att uppmärksamma enskilda individer.

Fyll gärna i blankett flera gånger under din hunds liv.
Om du har någon fråga om enkäten så hör gärna av dig till - info@barbet.se
Hundens fullständiga Kennelnamn (registrerat namn) *
exempel: Vassruggens Chili Chippi
Your answer
Hundens kön? *
Hundens ålder när du fyller i detta? *
*
Datum när du fyller i detta
MM
/
DD
/
YYYY
MENTALITET
1. Upplever du något problem med din hunds temperament som påverkar er vardag ?
1b. Om du har sådana problem vilken typ av problem är det?
vid Övrigt kan du foga till en kommentar - (Övrigt blir tyvärr "Other" i vissa webbläsare)
2. Andra människor - fungerar din hund bra med andra människor än din familj?
(vid Övrigt/Other kan du foga till en kommentar )
2 b. Hur upplever du din hunds intresse av andra människor?
(vid Övrigt/Other kan du foga till en kommentar)
3. Andra hundar - fungerar din hund bra med andra hundar?
(vid Övrigt/Other kan du foga till en kommentar)
3 b. Intresset för andra hundar - hur upplever du att det är hos din hund?
(vid Övrigt/Other kan du foga till en kommentar)
4. Fysiskt aktiveringsbehov - hur stort upplever du att det hos din hund?
5. Mentalt aktiverings-/ stimulansbehov - hur stort upplever du det hos din hund?
6. Följsamhet - upplever du din hund som följsam i er samvaro, och att den helst rör sig i din närhet?
(välkommen att kommentera vid Övrigt/Other)
7. Stresstålighet - upplever du din hund som stresstålig?
(välkommen att kommentera vid Övrigt/Other)
8. Känslighet - upplever du din hund som känslig (sensitiv)?
(välkommen att kommentera vid Övrigt/Other)
9. Tuff och dominant - Hur tuff eller dominant upplever du din hund?
(välkommen att kommentera vid Övrigt/Other)
9 b. Självständig - Hur självständig upplever du din hund?
(välkommen att kommentera vid Övrigt/Other)
9 c. Undfallande eller osäker - Hur undfallande/ osäker upplever du din hund?
(välkommen att kommentera vid Övrigt/Other)
9 d. Aggressivitet - Hur aggressiv upplever du din hund?
(välkommen att kommentera vid Övrigt/Other)
10 . Krävande - hur krävande upplever du barbet som ras?
(vilket stämmer bäst in på din uppfattning?)
11. Mentaltest - har din hund genomgått något s.k. Mentaltest
(välkommen att komplettera vid Övrigt/Other)
12. Jaktlust - visar din hund stor jaktlust?
(välkommen att kommentera vid Övrigt/Other)
13. Jagar du med din hund?
(välkommen med kommentar vid Övrigt/Other)
14. Är din hund aktiv/arbetande i hundsport, brukshundsgrenar eller dylikt
om annat än traditionella hundsporter kommentera gärna vid Övrigt/Other (ex.vis terapihund)
15. Om hunden är avliden, avlivades den på grund av problem med temperamentet?
(välkommen att komplettera vid Övrigt/Other)
Tusen tack för din medverkan!
(låt dig inte förvirras av att det står "Skicka aldrig lösenord med Google Formulär" under den blå "Skicka-knappen" här nedanför. Det är en standardvarning från Google som inte gäller för detta formulär där ju inga lösenord fylls i /SBBK )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy