რეზიუმეს სააპლიკაციო ფორმა

გთხოვთ, გაითვალისწინეთ მოცემული ფორმის სრულყოფილად შევსება აისახება შედგენილი რეზიუმეს ხარისხზე, ამიტომ სასურველია მოგვაწოდოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.
  This is a required question
  This is a required question
  გთხოვთ, არ მიუთითოთ mail.ru ან yandex.ru-ს ელფოსტის მისამართი. ისარგებლეთ gmail-ის ან მსგავსი საფოსტო ყუთით
  This is a required question
  This is a required question

  განათლება

  გთხოვთ, მიუთითოთ რევერსული ქრონოლოგიით, დაიწყეთ უახლესით
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  სამუშაო გამოცდილება

  მიუთითეთ რევერსული ქრონოლოგიით, დაიწყეთ უახლესით
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ქართული
  ინგლისური
  რუსული
  ფრანგული
  გერმანული
  Please enter one response per row
  This is a required question
  MS Word
  MS Excel
  MS PowerPoint
  MS Outlook
  PhotoShop
  InDesign
  Corel
  Illustrator
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question