แบบสำรวจความพึงพอใจในสุนทรียภาพของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้รับบริการ เกี่ยวกับสุนทรียภาพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 เพื่อจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงสุนทรียภาพคณะศึกษาศาสตร์ในปีต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสำรวจ
*
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในสุนทรียภาพของคณะศึกษาศาสตร์
1. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. มีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms