ANKETA O TUTORSTVU
1. Spol:
Starost:
Letnik študija:
Program:
Kako Vi osebno gledate na tutorstvo?
Izberite 1 odgovor.
Označite stopnjo vaše obveščenosti o tutorstvu:
Na lestvici od 1 do 6 ocenite pomembnost tutorstva za vas osebno in vaše zadovoljstvo s turtorstvom .
(1 pomeni zelo nezadovoljen ali zelo nepomembno in 6 zelo zadovoljen ali zelo pomembno)
1
2
3
4
5
6
Pomembnost tutorstva za vas osebno
Zadovoljstvo s tutorstvom za vas osebno
Na lestvici od 1 do 6 ocenite primernost posameznih dejavnikov izvajanja tutorstva
(1 pomeni najmanj in 6 najbolj primerno)
1
2
3
4
5
6
Zadošča mi spletna stran o tutorstvu, na kateri najdem potrebne informacije
Dovolj mi je, da vem, kdo je moj tutor-predavatelj, da se lahko obrnem na njega, če bi potreboval nasvet ali pomoč
Tutor-predavatelj bi moral na začetku študijskega leta opraviti osebni razgovor z vsakim študentom iz njegove skupine
Tutor-predavatelj bi moral na začetku študijskega leta imeti skupno srečanje s svojo skupino študentov
Tutor-predavatelj bi moral imeti 1x na teden pogovorno uro, na katero bi lahko prišel, če bi potreboval pomoč ali nasvet
Dovolj mi je, da vem, kdo je tutor-študent, da se lahko obrnem na njega, če bi potreboval nasvet ali pomoč
Tutor-študent bi mi moral biti osebno predstavljen, npr. prišel bi se predstaviti na eno od predavanj
Označite najmočnejši razlog za nekomuniciranje s tutorjem- predavateljem?
Izberite 1 odgovor.
Označite najmočnejši razlog za nekomuniciranje s tutorjem- študentom?
Izberite 1 odgovor.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service